پارلمان اروپا کمک مالی ٧٠ میلیون یورویی به ترکیه را متوقف کرد

​​​​​​​پارلمان اروپا کمک ٧٠ میلیون یورویی به رژیم ترکیه را به دلیل نقض حقوق بشر از سوی رژیم این کشور رد کرد

پارلمان اروپا کمک ٧٠ میلیون یورویی به رژیم ترکیه را به دلیل نقض حقوق بشر از سوی رژیم این کشور رد کرد

 

تصمیم پارلمان اروپا تنها پس از چند روز از سفر دیکتاتور ترکیه به کشور آلمان گرفته شد.

 

در نشست امروز پارلمان اروپا ۵۴۴ نماینده خواهان توقف کمک‌های این اتحادیه به رژیم ترک شدند. ٢٨ نماینده خواستار تداوم کمک مالی به ترکیه بودند و ٧٠ نماینده هم رأی ندادند.

 

اتحادیه اروپا در نوامبر سال گذشته هم تداوم کمک‌های مالی به ترکیه را منوط به رعایت حقوق بشر و دمکراسی و آزادی رسانه‌ها کرده بود.

 

رژیم ترک از سال ٢٠١۶ تحت لوای کمک به آوارگان سوری و جلوگیری از مهاجرت آنان به اروپا ٣ میلیارد یورو از اتحادیه اروپا کمک مالی دریافت کرده است.