پارلمان ترکیه به تدوام حمله به کردستان از سوی ارتش این کشور رأی مثبت داد

​​​​​​​در پی تصویب طرح تمدید مجوز عملیات برون مرزی ارتش ترکیه در پارلمان این کشور، یک نماینده حزب دمکراتیك خلق‌ها خواستار بحث بر سر بحران اقتصادی ترکیه بجای جنگ افروزی شد.

در پی تصویب طرح تمدید مجوز عملیات برون مرزی ارتش ترکیه در پارلمان این کشور، یک نماینده حزب دمکراتیك خلق‌ها خواستار بحث بر سر بحران اقتصادی ترکیه بجای جنگ افروزی شد.

 

تمامی احزاب حاضر در پارلمان ترکیه به غیر از حزب دمکراتیك خلق‌ها به طرح تمدید مجوز عملیات برون مرزی ارتش به مدت یکسال دیگر رأی مثبت دادند.

 

نیروهای اشغالگر ترکیه در غرب و جنوب کردستان درون مرزهای سیاسی سوریه و عراق در حال عملیات نظامی هستند و انواع جنایات جنگی را مرتکب شده‌اند.

 

نمایندگان حزب عدالت و توسعه، حزب جمهوری خواه خلق، حزب حرکت ملی و حزب خوب، همگی به ادامه عملیات ارتش در کردستان رأی مثبت دادند.

 

‌هشیار اوزسوی، نماینده پارلمانی حزب دمکراتیك خلق‌ها با انتقاد از تصویب این لایحه اعلام کرد احزاب ترکیه بجای جنگ افروزی باید به فکر اقتصاد بحران زدەی کشور باشند که موجب ورشکستی کارخانه‌ها و خودکشی شهروندان شده است.

 

او ابراز تأسف کرد که بودجه ترکیه بجای هزینه شدن در نیازهای روزمره مردم و توسعه کشور به جنگ اختصاص داده می‌شود.