پاژک: پاسخی محکم و قوی به دولت ترکیه خواهیم داد

شورای رهبری حزب آزاد زنان کردستان- پاژک حملات دولت ترکیه به مخمور و شنگال و روژاوا را محکوم کرد و اعلام کرد، ما پاسخی محکم و قوی به رژیم فاشیست ترکیه خواهیم داد

پاژک طی بیانیه‌ای شهادت ۴ هموطن در مخمور که بر اثر بمباران جنگنده‌های ترکیه شهید شده بودند را به خانواده آنها و خلق کرد تسلیت گفت.

 

پاژک در مورد کمپ پناهجویان شهید رستم جودی مخمور اعلام کرد، خلق ما از سال ۱۹۹۴ در این کمپ به صورت پناهجو زندگی می‌کنند. دلسوزی و مبارزات آزادیخواهانه‌ی آنها آشکار است و هرگز تسلیم نشده‌اند.

 

خلقمان با حمایت از شهدایش و سازماندهی نیرومند خود، بدون شک محکمترین پاسخ را به رژیم ترکیه خواهد داد.

 

جنبش ما به نمایندگی از انسانیت بر ضد آ.ک.پ و داعش مبارزه می‌کند

اردوغان به همراه تبهکاران آ.ک.پ/ م.ه.پ به همه‌ی دستاوردهای خلق کرد چشم طمع دوخته‌اند و جنگ را به تمام مناطق گسترش داده‌اند. اینگونه میخواهند دستاوردهای خلق کرد را از بین ببرند. زمانی که بحث کرد و کردستان پیش می آید اردوغان تبهکار و مزدورانش دیوانه و هار می‌شوند. به همین دلیل جنبش آزادیخواهانه‌ی ما در هر کجا که باشد آنها به دشمنی با آن می‌پردازند. اما آشکار است که کردها در هر جایی که باشند بر ضد رژیم فاشیست ترکیه مبارزه خواهند کرد. رژیم فاشیست ترک با اعلام جنگ به روژاوا جنگ بزرگی را بر ضد همه‌ی کردها آغاز کرده است و از هر فرصتی استفاده می‌کند و به پشتیبانی بین‌المللی نیز دلگرم است.

 

خلقهای کردستان با فلسفه‌ی رهبر آپو هوشیار شده‌اند و خلق‌های خاورمیانه نیر همراه با انقلاب روژاوا هدف تبهکاران آ.ک.پ قرار گرفته‌اند. این پروسه با تحمیل حصر امرالی آغاز شد. با اشغال عفرین وارد مرحله‌ی تازه‌ای شد و اکنون هم با حمله به روژاوا دستاوردهای خلق کرد را هدف قرار داده‌اند.

 

به همین دلیل مبارزه با تبهکاران اردوغان وظیفه‌ای انسانی است. تنها جنبش آزادیخواهی کردها با نام انسانیت بر ضد جنایات داعش و آ.ک.پ مبارزه می‌کند.

 

به همین دلیل برای مبارزه بر ضد تبهکاران آک.پ از همگان می‌خواهیم، از ارزشهای دمکراتیک و آزادیخواهانه و انسانی دفاع کنند.

 

به خصوص از زنان دعوت می‌کنیم که بر ضد آ.ک.پ که دشمن بزرگ زنان است، مبارزه کنند. از جوانان، چپها، سوسیالیستها، دمکراتها و انقلابیون میخواهیم بر ضد فاشیزم با هم بر یک خط مشخص حرکت کنند و مبارزه کنند.

 

همچنین سکوت سازمان ملل و حکومت مرکزی عراق در مقابل این حملات دولت ترکیه به خمور و شنگال غیر قابل قبول است.

 

در پایان اعلام می‌کنیم که پاسخ حملات دولت ترکیه به مخمور و شنگال و روژاوا بسیار محکم و نیرومند خواهد بود. این حملات نشان ضعف و در تنگنا قرار گرفتن آ.ک.پ و اردوغان است. هیچ حمله‌ی آنها بدون پاسخ نخواهد ماند. در کردستان عصر اشغالگری و رهبری بیگانگان به پایان رسیده است. زمان آن رسیده است که تبهکاران اشغالگر جمهوری ترکیه دست از سرزمین ما بکشند زیرا بهار زنان و خلقها فرا رسیده است.