پلیس آنکارا ارتباط میان میت و گونی را تایید کرد

​​​​​​​رئیس پلیس آنکارا طی نوشته‌ای کتبی برای دادستان عمومی آنکارا فاش کرده است که عمر گونی قاتل و عامل قتل‌عام پاریس، در سفر به آنکارا با مأموران سازمان میت دیدار کرده است

ساکینه جانسز یکی از بنیانگذاران پ.ک.ک، فیدان دوغان نماینده‌ی ک.ن.ک در پاریس و لیلا شایلمز عضو جنبش جوانان در ۹ ژانویه ۲۰۱۳ / ۲۰ دی ١٣٩١ در شهر پاریس پایتخت فرانسه ترور شدند. در نتیجه‌ی تلاشهای کردها، عمر گونی عامل ترور دستگیر شد و در ۱۷ دسامبر ۲۰۱۶ در زندان فرانسه به شیوه‌ای مشکوک کشته شد.

 

ارتباط میان گونی و دستگاه اطلاعاتی ملی ترکیه میت چندین بار به مبحث روز رسانه‌ها و افکار عمومی مبدل شد. در یک نوار صوتی که در ۱۲ ژانویه‌ی ۲۰۱۴ /۲۲  دی ١٣٩٢ در اینترنت پخش شد، مشخص شد عمر گونی با اعضای میت دیدار کرده است و نقشه‌ی قتل عام را طراحی کرده‌اند. همچنین مدارکی از دستور میت به عمر گونی در انجام ترور، در آن زمان به دلیل اختلافات داخلی میت فاش لو رفت.

 

زمانی که گونی در فرانسه دستگیر شد یک سیم کارت ترکیه را به همراه داشت. در آن سیم کارت یکی از شماره‌هایی که گونی قاتل به طور پیوسته با آن در تماس بوده است، شماره‌ی متعلق به سازمان میت بوده است. علی رغم آنکه ۶ سال از این قتل عام گذشته است، اما این مدارک هنوز علنی نشده‌اند.

 

خبرگزاری فرات نوشته‌ی آن زمان رئیس پلیس آنکارا به دادستان عمومی آنکارا را در مورد تماس مابین گونی و میت را فاش کرده است. بر اساس این مدرک، گونی قبل از انجام ترور و در آخرین سفرش به آنکارا، با شماره تلفن شعبه‌ی ارزروم میت تماس گرفته است.

 

دادستان عمومی خواهان مشخصات کسانی شده که با آنها تماس گرفته است

در نتیجه‌ی فشار دولت پاریس و خانواده‌ی ترور شدگان پاریس، در ترکیه تحقیقاتی در مورد عمر گونی انجام شد. اداره‌ی پلیس آنکارا در چهارچوب این تحقیقات در ۴ فوریه ۲۰۱۴ /۱۵ بهمن ١٣٩٢ نامه‌ای به دادستان عمومی آنکارا فرستاده و اطلاعاتی در مورد شماره تلفن و اسامی کسانی که گونی با آنها تماس گرفته است را در اختیار آنها قرار داده است:

- ۰۳۱۲۲۸۱۳۲۵۸

- ۰۳۱۲۲۸۲۹۸۰۲

- ۰۲۱۲۷۰۹۰۳۴۳

- ۰۲۱۲۲۱۳۵۵۸۸

- ۰۳۴۶۲۲۱۶۸۳۸

- ۰۳۵۲۵۹۱۳۴۹۶

- ۰۳۵۲۳۲۰۵۱۲۲

- ۰۴۴۲۲۳۰۱۲۰۹

 

درخواست کسب اطلاعات در مورد شماره‌های ذکر شده از شرکت ترک تلکوم شده است، مدارکی که از سوی مدیریت این شرکت به دست ما رسیده پیوست می‌شود."

 

کسانی که گونی با آنها تماس گرفته است

در نوشته‌ی روز ۱۳ ژانویه ۲۰۱۴ /۲۳ دی ١٣٩٢ ترک تلکوم به پلیس آنکارا، که پلیس آنکارا این سند را برای دادستانی عمومی آنکارا فرستاده است، در مورد شماره تلفنهایی که گونی با آنها تماس گرفته آمده است:

- ۳۱۲ - ۲۸۱۳۲۵۸ احمد گونی 

- ۳۱۲ - ۲۸۲۹۸۰۲ ناظمی آکباش

- ۲۱۲ - ۲۱۳۵۵۸۸ بانو سویل اونر

- ۳۴۶ - ۲۲۱۶۸۳۸ صالح جوشار

- ۳۵۲ - ۵۹۱۳۴۹۶ رمضان یاوز یاشار

- ۳۵۲ - ۳۲۰۵۱۲۲ مصطفی شاهباز

- ۴۴۲ - ۲۳۰۱۲۰۹ ریاست دستگاه اطلاعاتی ملی میت در نخست وزیری

 

عمر گونی در آخرین سفر خود به ترکیه در روزهای ۱٨ تا ۲۱ دسامبر ۲۰۱۲ حدود بیست روز قبل از ترور، تلفنی با این افراد تماس داشته است. اما مشخص نشده که این افراد چه کسانی هستند؟ احتمال دارد احمد گونی عموی عمر گونی باشد که ساکن آنکارا است. غیر از اعضای میت مشخص نیست سایر این افراد چه کسانی هستند؟