پلیس ترکیه ٣۵ شهروند آدانا را بازداشت کرد

در یورش تبهکاران پلیس ترکیه به خانه‌های شهروندان در آدانا، ٣۵ نفر بازداشت شدند

در یورش تبهکاران پلیس ترکیه به خانه‌های شهروندان در آدانا، ٣۵ نفر بازداشت شدند

 

کودتای سیاسی –سازمانی رژیم ترکیه علیه کردها در شمال کردستان و ترکیه همچنان ادامه دارد. جمعه شب در یورش تبهکاران پلیس به خانه‌های کردهای ساکن در آدانا، ٣۵ نفر بازداشت شدند.

 

یکی از بازداشت‌شدگان کودک و پنج زن هم در میان دستگیرشدگان هستند.

 

رژیم ترکیه بیش از ١٢ هزار کُرد شمال کردستان را به حبس محکوم کرده است.