پوتین: تبهکاران از ادلب به لیبی منتقل می‌روند

ولادمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه اعلام کرد، گروه‌های تبهکار غیرمسلح از استان ادلب به لیبی منتقل می‌شوند. در نتیجه‌ی جنگ وضعیت لیبی به وخیم‌تر می‌شود.

  ولادمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه پس از دیدار با جوزپه کونته نخست وزیر ایتالیا در کنفرانسی خبری اعلام کرد، گرو‌ه‌های تبهکار از ادلب به لیبی منتقل می‌شوند.

  پوتین اعلام کرد، انتقال بعضی از این گروه‌ها نگران کننده است و افزود، وضعیت لیبی وخیم‌تر شده است.

  پوتین از جریانات سیاسی لیبی درخواست کرد، روندی سیاسی برای حل این مسئله آغاز نمایند.

  تنها از راه ترکیه می‌توانند به لیبی بروند

  اما پوتین اعلام نکرد که تبهکاران از ادلب چگونه خود را به لیبی می‌رسانند. باوجود این تنها راه رفتن تبهکاران به لیبی از راه  ترکیه است چون تبهکاران راە دیگری بە غیر از ترکیه  ندارند کە بە لیبی بروند.

  رژیم سوریه با همکاری روسیه برای بازپس گیری ادلب ماه‌هاست عملیاتی نظامی را آغاز کرده است.