پیام تسلیت کانون وکلای سده به مناسبت درگذشت والرشتاین

کانون وکلای سده به مناسبت درگذشت امانوئل والرشتاین جامعه شناس سرشناس در روز ٣١ آگوست پیامی منتشر کرد

   در پیامی تسلیت کانون وکلای سده به مناسبت وفات والرشتاین که در حساب کاربری این مرکز حقوقی منتشر شده آمده است:
   "خبر درگذشت امانوئل والرشتاین از جامعه‌شناسان بزرگ جهان ما را بشدت متأثر کرد. جامعه‌شناسی که نقشی مثبت در کارزار آزادی برای اوجالان بر عهده گرفته بود و موکلمان [عبدالله اوجالان] در دفاعیات خویش از ایشان سخن به میان آورده بود. مراتب همدردی خود را با خانواده و عموم جوامع علمی ابراز می‌داریم."