پیام قدردانی قرارگاه مرکزی به فرماندهی ایالت هفتانین

فرماندهی قرارگاه مرکزی نیروهای مدافع خلق (ن.پ.گ) در پیامی از فرماندهان و مبارزان ایالت هفتانین نیروهای ه.پ.گ به دلیل عملیات‌های موفقیت‌آمیز آنان علیه ارتس اشغالگر ترکیه قدردانی کرد.

فرماندهی ن.پ.گ به مناسبت عملیات‌های گریلایی در روزهای ٢ و ١٣ ژانویه در منطقه هفتانین از فرماندهان و مبارزان ایالت هفتانین قدردانی کرد.

در پیام فرماندهی ن.پ.گ آمده است:

"در چارچوب کارزار انقلابی «جنگ هفتانین» که علیه ارتش اشغالگر ترکیه در منطقه هفتانین در جریان است، عملیات روزهای ٢ ژانویه در تپه کنفرانس و ١٣ ژانویه در تپه پارتیزان حملاتی نتیجه‌بخش بودند.

عملیاتی که علیه استحکامات دشمن در در تپه کنفرانس به انجام رسید و به کشته شدن ٧ نظامی دشمن انجامید عملیاتی پیروزمندانه و موفق بود.

عملیات علیه مواضع دشمن در ارتفاعات نزدیک تپه پارتیزان نیز موفق و نیرومند بود که نیروهای شما با مهارت وارد سنگرهای دشمن شده و اسلحه‌های آنان را به غنیمت گرفتید.

این دو عملیات که با وجود تکنیک پیشرفته دشمن، نیروهای شما موفق به انجام آن شده و دشمن را قلع‌وقمع کرده و مهمات و اسلحه‌های دشمن را ضبط کردید و ضربه‌های سهمگین بر دشمن وارد نموده، بدون زیان به مواضع خویش بازگشتید عملیات‌های موثر و مثمر بودند.

ما از تمامی رفقایی که در این حملات‌ جای گرفته‌ و با روش و تاکتیک مدرن در چهارچوب روحیه حمله موفق و بدون زیان با هنر جنگ و مهارتی بزرگ ضرباتی سهمگین را بر دشمن وارد نموده‌اند قدردانی می‌کنیم.

در این راستا به شما و تمامی نیروهای ایالت [هفتانین] درود می‌فرستیم و آرزمند پیروزی‌های بزرگتری هستیم."