پیام نوروزی ١۴ اعتصاب کننده کردستانی در استراسبورگ فرانسه

مقاومت‌گران اعتصاب غذا در استراسبورگ اعلام کردند که جشن نوروز را با استقامت مظلوم دوغان، خیری دورموش، زکیه آلکان، رخشان دمیرل، روناهی، بریوان و زولکوف گزن گرامی می‌دارند و آحاد جامعه کردستان را به شرکت در جشن‌‌های باشکوه نوروز مقاومت فراخواندند

مقاومت‌گران اعتصاب غذا در استراسبورگ اعلام کردند که جشن نوروز را با استقامت مظلوم دوغان، خیری دورموش، زکیه آلکان، رخشان دمیرل، روناهی، بریوان و زولکوف گزن گرامی می‌دارند و آحاد جامعه کردستان را به شرکت در جشن‌‌های باشکوه نوروز مقاومت فراخواندند. اعتصاب کنندگان در ٩۵مین روز اعتصاب نوروز را به خلق کردستان و دوستان آزادیخواه آن تبریک گفتند.

 

مصطفی ساری‌کایا

نوروز با مقاومت برای زندگی انسانی و تحقق پیروزی آراسته شده است. معتقدم که نوروز امسال بسیار زیباتر خواهد بود. نوروزی که بر مقاومت استوار است با مقاومت ما زینت یافته و معنا پیدا می‌کند.

 

کاردو بوکانی

همچنان که زحاک نابود شد و مادها به پیروزی رسیدند، خلق کرد یکبار دیگر به مقاومت روی آورده‌ و اشغالگران را از کردستان بیرون می‌کند، کردستان را آزاد می‌نمایند. اینچنین به استقبال نوروز می‌رویم.

 

دیلک اوجالان

بر این عقیده‌ام که کارزارِ "کردستان آزاد، رهبری آزاد، زندگی آزاد" را به پیروزی می‌رسانیم. با مقاومتی بزرگ جشن زندگی نوین را آغاز می‌کنیم و به پیروزی ایمان داریم.

 

عگید اورال

نوروز امسال نوروز قیام و ظفر است. با روح مقاومت به استقبال نوروز می‌رویم. به حصر رهبر آپو پایان خواهیم داد، نوروز را به خلقمان تبریک می‌گویم و به همه درود می‌فرستم.

 

رمضان ایمیر

با روح مقاومت رفقایمان مظلوم‌ها، سماها، زکیه‌ها و زولکوف‌ها به استقبال نوروز می‌رویم. جشن نوروز را به خلقمان که در هر چهار بخش کردستان به مقاومت ادامه می‌دهند تبریک می‌گویم.

 

ایواز اجه

نوروز را به رهبرمان، به رفقایی که مقاومت را برگزیده‌اند، به خلق کرد و دوستان خلق‌مان تبریک می‌گویم. ما مشعل نوروز را تا کردستان آزاد فروزان نگاه خواهیم داشت.
 

نورگل باشاران

نوروز امسال نوروز مقاومت است. از همه می‌خواهم که با الهام از روح مقاومت در نوروز شرکت کنند و به صدای مقاومت‌گران بدل شوند. بویژه زنان جوان و رفقای زن.

 

محمد قادری

مقاومت ما برای پایان دادن به حصر و آفرینش آینده آزاد خلق کردستان است. نوروز را به خلق‌مان تبریک می‌گویم. به ویژه درودهای خود را به رهبری و تمام آنانی که برای آزادی کردستان ایستادگی را برگزیده‌اند تبریک می‌گویم.

 

دنیز سورگوت

ما مقاومت‌گران پیمان خود را تجدید می‌کنیم. ما نوروز امسال را به بهار آزادی خلقمان مبدل خواهیم نمود. با مقاومت خود ابرهای سیاه و تاریک دشمنان را کنار می‌زنیم و بهار را به میهنمان ارزانی می‌داریم.

 

گلستان چیا ایکه

نوروز برای کردها جشن حیات تازه یافتن است. روزی است که مقاومت به ثمر می‌نشیند. مقاومت ادامه دارد. باید همه در نوروز مشارکت کنند و به صدای مقاومت بدل شوند.

 

یوکسل کوچ

معتقدم که خلقمان و دوستان خلق کرد نوروز امسال را به اوج مقاومت مبدل می‌کنند. نوروزی که آمدن بهار و آزادی را نوید می‌دهد کلید پایان حصر و انزوا را به همراه دارد. زنده‌باد نوروز!

 

نعمت سویم

بسیار خوشنود و خرسندیم که با مقاومت سال تازه را آغاز کرده‌ایم. ما همیشه نوروز را با روح مقاومت جشن گرفته‌ایم. آنکه نوروز را جاودانه کرده است حزب کارگران کردستان- پ.ک.ک است. ما در این مرحله سعی می‌کنیم با چنین روحیه‌ای، آزادی را محقق کنیم.

 

اکرم یاپچ

قبل از هر چیزی پیروزی در روژاوا را تبریک می‌گویم. این پیروزی قبل از نوروز ما را سربلند کرده است. واضح است که هدف مقاومت ما هم ضمانت نمودن این دستاوردها است. امیدوارم که در کوتاهترین زمان بتوانیم آزادانه جشن نوروز را در کنار هم برگزار نماییم.

 

کرم سولهان

نوروز امسال با سالهای دیگر متفاوت است. زیرا ما در هر چهار بخش کردستان با مقاومت به استقبال نوروز می‌رویم. لازم است خلقمان با روح مقاومت به میدان‌های برگزاری جشن نوروز وارد شوند. امیدواریم که خلقمان مشعل نوروز را فروزان نگاه داشته و به پیروزی رهنمون کنند.

منبع: ینی ازگور پولتیکا