پیروزی حزب دمکراتیك خلق‌ها و افزایش تعداد نمایندگان در پارلمان

نتایج انتخابات پارلمانی و ریاست جمهوری ترکیه اعلام شده است. در حالی که حزب دمکراتیك خلق‌ها موفق به عبور از حدنصاب ١٠ درصدی ورود به پارلمان شد، اروغان هم در انتخابات ریاست جمهوری اعلام پیروزی کرد.

نتایج انتخابات پارلمانی و ریاست جمهوری ترکیه اعلام شده است. در حالی که حزب دمکراتیك خلق‌ها موفق به عبور از حدنصاب ١٠ درصدی ورود به پارلمان شد، اروغان هم در انتخابات ریاست جمهوری اعلام پیروزی کرد.

 

آناتولی آژانسی، خبرگزاری رسمی ترکیه با گرفتن انحصار پخش زنده نتایج انتخابات از همان دقایق اولیه، عملیات امنیتی علیه ذهن و روحیه مخالفان اردوغان را آغاز کرد.

 

آرای اردوغان ابتدا ٧٠ درصد نشان داده می شد و احزاب مخالفت به طور مرتب اعتراض خود به شیطنت خبرگزاری رسمی ترکیه را اعلام می کردند. اردوغان مدعی شده که ۵٢.۵ درصد آرا را به دست آورده است.

 

علیرغم همه تلاش‌های حکومت اردوغان، حزب دمکراتیك خلق‌ها با کسب قریب شش میلیون رأی، ۶٧ نماینده راهی پارلمان کرد. ه.د.پ در دور قبلی انتخابات ۵٩ نماینده به پارلمان فرستاده بود.

 

هواداران این حزب در کردستان و کلان شهرهای ترکیه جشن‌های خیابانی برگزارکردند.

 

صلاح الدین دمیرتاش، نامزد زندانی ه.د.پ برای انتخابات ریاست جمهوری نیز، قریب ٨.۵ درصد آرا را به دست آورد.

 

این نتایج از سوی کمیسیون عالی انتخابات اعلام شده اما احزاب مخالف به آن اعتراض دارند.

 

علاوه بر ه.د.پ، حزب جمهوری خواه خلق و محرم اینجه نامزد ریاست جمهوری به نتایج انتخابات اعتراض دارند.