پیشروی سریع نیروهای سوریه دمکراتیك به سمت دیرالزور

نیروهای سوریه دمکراتیك که از پنج روز پیش عملیات تندبات جزیر به منظور آزادسازی حومه شرقی فرات و دیرالزور را آغاز کردند از پیشروی چهل، و شصت کیلومتری در دو محور عملیات خبر دادند

نیروهای سوریه دمکراتیك که از پنج روز پیش عملیات تندبات جزیر به منظور آزادسازی حومه شرقی فرات و دیرالزور را آغاز کردند از پیشروی چهل، و شصت کیلومتری در دو محور عملیات خبر دادند

 

آخرین خبرها از عملیات تندباد جزیر حاکی از آن است که نیروهای سوریه دمکراتیك در محور "ابو فاس" شصت کیلومتر بسوی دیرالزور پیشروی کردە و گذرگاه "مهلج" واقع در شمال شرقی دیرالزور را از مواضع داعش پاکسازی کردەاند.

 

ظهر امروز درگیری‌های سنگینی برای کنترل کارخانه پنبه‌سازی در این منطقه روی داده است.

 

در این بین، حدود چهل غیرنظامی بومی در این منطقه نجات یافته و به مناطق امن منتقل شدەاند.

 

میزان پیشروی در محور "ابو خشب" نیز چهل کیلومتر بوده است.

 

پل ابوخشب و برخی نواحی دیگر در شمال دیرالزور در جریان این پیشروی‌ها به کنترل نیروهای سوریه دمکراتیك درآمده است.