پ.د.ک علیه جنبش آزادی خواهی گروه تبهکار جدیدی را ایجاد کرده است

پ.د.ک در نتیجه‌ی درخواست دولت ترکیه در مناطق بهدینان و برادوست، گروهی تبهکار را ایجاد کرده است. گفته می‌شود، هدف از ایجاد این گروه جاسوسی علیه پ.ک.ک برای دولت ترکیه است.

  حزب دمکرات کردستان پ.د.ک در نتیجه‌ی درخواست ترکیه تعدادی مسئول نظامی برای ایجاد ایست بازرسی و گروه تبهکاری جدیدی را موظف نموده است. با توجه به اطلاعات بدست آمده از این مناطق، یکی از این مسئولین شیخ عمران حاجی محمد لولانی برادر شیخ حسین لولانی و عموی ارشد نماینده‌ی پارلمان پ.د.ک است.

  پ.د.ک و سازمان استخباراتی ترکیه همکاری می‌کنند

  شیخ عمران یکی از مسئولین نظامی بلند پایه در بارزان بوده و در همان وقت عضو سازمان استخبارات ترکیه" میت" است. پ.د.ک و ترکیه با هدف بکار بستن جوانان منطقه علیه پ.ک.ک امکانات بسیاری را در اختیار وی قرار داده‌اند .

  هدف آن‌ها پیدا کردن نقاط گریلا است

  این شخص خواهان احیای طریقت سلفیگری و جهادی گری در میان عشایر برادوستی و هرکی‌ست. با نام اسلام در منطقه حرکت کرده و از اهالی درخواست کمک مالی می‌کند. وی از راه چند سوفی از سازمان استخباراتی ترکیه "میت" دفاع کرده و تحرکات پ.ک.ک در منطقه را تحت نظارت قرار می‌دهد. این اشخاص در هر مکانی اعضای پ.ک.ک و یا خودرویی متعلق به پ.ک.ک را ببینند از راه پاراستن (سازمان استخبارات پ.د.ک)،‌ پایگاه‌های لیلکان و چیادل، سازمان میت را مطلع می‌سازند. سپس هواپیماهای جنگنده‌ی ترکیه به بمباران مناطق معلوم شده می‌پردازند.

  در خلاف راه پدربزرگ خویش به جاسوسی پرداخته‌اند

  جاسوسی شیخ عمران برای پ.د.ک در زمانی آغاز شد که پدر بزرگ وی وفات کرد. پیش از این پدربزرگ آن‌ها شیخ رشید لولانی علیه پ.د.ک و دولت ترکیه بود. اما با وفات وی، شیخ عمران و شیخ حسین به همراه بخش بزرگی از این عشیره و طریقت در مقابل پ.د.ک و ترکیه تسلیم شدند. همچنین سال گذشته ارشد شیخ حسین در روستای برمیزه نظامیان ترکیه را به نهار دعوت کرده بود. از سوی دیگر، شیخ حسین و ارشد در زمان تمدید انتخابات استانبول به تبلیغ نامزد انتخاباتی آ.ک.پ پرداخته بودند.

  اهالی منطقه علیه آن‌ها ایستادند

  برای گردهم آوردن اهالی برادوست و مناطق دیگر تلاش‌های بسیاری انجام داده است اما اهالی منطقه جاسوسی علیه پ.ک.ک را قبول نکردند.

  پ.د.ک در ایجاد گرو‌ه‌های تبهکار تبحر دارد

  لازم به ذکر است، حزب پ.د.ک در کردستان تجربه‌ی بسیاری را در ایجاد گروه‌های تبهکاری دارد. پیش از این بارها گروه‌های تبهکاری ایجاد کرده‌اند، این تبهکاران تحت نظارت دولت ترکیه و از راه ‌آن‌ها بسیاری از انقلابیون جنوب کردستان را به شهادت رساندند که از آن‌ها می‌توان به شهید مامه ریشه، شهید آرام و شهید دکتر سیروان اشاره نمود.