کارنامه دولت ترکیه و گروهک‌های مزدورش علیه ایزدی‌های عفرین

جنایت‌های دولت اشغالگر ترک و مزدورانش علیه خلق عفرین روز به روز افزایش می‌یابند. ربایش، غارت، قتل و شکنجه غیرنظامیان عفرین و بویژه جامعه ایزدی بدون وقفه ادامه دارد.

ساکنان عفرین بویژه خلق ایزدی هیچ گاه تصور نمی‌کردند که مجبور به ترک خاک آبا و اجدادی خود شوند و راه غربت را در پیش گیرند. عفرین تا روز حمله دولت ترک در ٢٠ ژانویه ٢٠١٨ آرامترین منطقه تمام خاک سوریه بود، ولی از ٢٠ ژانویه دولت ترکیه مزدورانش حملات وحشیانه و فاشیستی را به عفرین آغاز کردند و این منطقه به مخوف‌ترین منطقه کل سوریه مبدل شد. در حمله دولت ترک به عفرین تعداد زیادی زن،ل کودک و سالمند جانباختند. هزاران نفر مجبور شدند خانه و روستای خود را ترک کنند، علیه خلق ایزدی موج تازه‌ای از شکنجه و جنایت دولتی آغاز شد. اعمال و شکنجه‌های دولت ترک و مزدورانش علیه خلق ایزدی مشابه اعمال داعش علیه ایزدی‌های شنگال بود.

کوردهای ایزدی در عفرین

برپایه اطلاعاتی که اتحادیه خلق ایزدی عفرین به ما داده‌اند موجودیت کوردهای ایزدی در این منطقه به گذشته‌های دور تاریخ برمی‌گردد، وجود آثار باستانی و مکان‌های مقدس ایزدی‌ها نشان می‌دهد که این سرزمین از نخستین روز سرزمین کوردها و بویژه ایزدی‌ها بوده است.

اماکن مذهبی ایزدی‌های در عفرین روایتگر قدمت این خلق هستند. همچنین وجود غارها در کوهستان‌های این منتقه نشان می‌دهند که ایزدی‌ها نخستین ساکنان منطقه هستند.

مناطق زندگی خلق ایزدی و روستاهای آنان؛

١- کوه لیلون در بخش شراوا

'ایسکا، شادیری، گزویی، برج عبدلو، عیندارا، ترندی، قیباری، کیماری، باسوفان، بهی'

٢- شکاک در بخش شرا

'قتمی، قژوما، قیلی، عاشق شرقی، چقلا، کفترزیتی و مرکز بخش جنبش همچنین مرکز بخش عفرین.'

 

اماکن مقدس ایزدی‌ها در عفرین

بنابر گزارش اتحادیه ایزدی‌های عفرین ١٩ مکان مقدس ایزدی‌ها در عفرین وجود دارند. نام و محل آنان؛

١- بارسا خاتون در روستای قستل جندو

٢- شیخ حمید در روستای قستل جندو

٣- شیخ غریب در روستای سینکا

۴- جبل خان در روستای قیبار

۵- ملک عدی در روستای قیبار

۶- شیخ جنید در روستای فقیرا

٧- هوگر در روستای قره جرنی

٨- شیخ برکت در کوه شیخ برکت

٩- شیخ علی در روستای باسوفان

١٠- شیخ رکاب در روستای شادیری

١١- شرف‌الدین در روستای بافلیون

١٢- بیلا منان در روستای کفر جنه

١٣- پیر جعفر در روستای جافر مشالی در نزدیکی مزار حنان

١۴- برج جندی در روستای قیبار

١۵- مزار حجره در روستای قیبار

١۶- شیخ عبدالقادر در روستای ترندی

١٧- شیخ کراس در روستای دیربلوط

١٨- مزار ابوکعبی در روستای ابوکعبی

١٩- شیخ قصاب در روستای برج قاس

٢٠- مزار حنان در روستای مشعله

 

مزارها و اماکنی که از سوی دولت ترک و مزدورانش هدف قرار گرفتند؛

- مزار شیخ علی در روستای باسوفان تخلیه شد و باقیمانده اشیا تخریب شدند و به باورهای دینی خلق ایزدی تعرض نمودند.

- مزار شیخ غریب در روستای سینکا در بخش شرا تخریب شد.

- مزار قره جرنی در نزدیکی بخش میدانکه تخریب شد.

- مزار ملک عدی در روستای قیباری تخریب شد.

- مزارهای بارسا خاتون و شیخ حمید در روستای قستل جندو تخریب شدند.

- در مرکز شهر عفرین مرکز فرهنگ وهنر اتحادیه ایزدی‌ها تخریب شد، پیکر نبی زردشت و قبه لالش که قدمت آن به ١٣٠٠ سال قبل از میلاد (٢٣٠٠ سال قبل از ورود اتراک به خاورمیانه) می‌رسید تخریب شدند.

- در اواخر فوریه ٢٠١٨ هواپیماهای جنگنده ارتش ترک دو مکان مقدس ایزدی‌ها «آرامگاه شیخ جنید» و «آرامگاه  شیخ عبدالرحمان» در عین دارا روستای فقیرا را بمباران کردند.

- مزار حنان در روستای مشعله تخریب شد.

دولت ترکیه همچنین بزرگترین مکان مذهبی ایزدی‌های سوریه را در کوهستان شیخ برکت تخریب کرد. دولت ترکیه این مکان مقدس ایزدی‌ها را به محل ایست بازرسی مبدل کرد و انرا به گروهک‌های اسلامی تروریست تحویل داد.

 

قتل و ربایش شهروندان، سیاست‌های دولت فاشیست ترکیه در عفرین؛

عبدو حمو فواد و فواد حسو ناصر اهل روستای قیباری روز ٢۴ مارس ٢٠١٨ در نتیجه مین‌گذاری مزدوران رژیم ترک در مقابل درب خانه‌ی خود جانباختند. پدر فواد حسو عبدو در مراسم تشییع پیکر فرزندش از سوی گروهک‌های مزدور ترک که به عنوان شاخه زیتون منطقه را اشغال کرده بودند ربوده شد و پس از پرداخت ٩٠٠٠ دلار به تبهکاران وابسته به طیب اردوغان آزاد شد.

عمر شمو ممو (۶۶ ساله) اهل روستای قیباری از سوی گروهک‌های وابسته به رژیم ترک تنها به سبب عدم تکرار دعای مسلمانان به قتل رسید.

فاطمه حمکی (۶۶ ساله) همسر حنان ابراهیم اهل روستای قتمی به دلیل اینکه از تخلیه منزل خود و واگذاری آن به تروریست‌های ترکیه سر باز زد از سوی اعضای گروهک تبهکار درع الفرات در داخل خانه‌اش به شیوه‌ای وحشیانه به قتل رسید.

اعضای خانواده حسن عبدو که نام عبدوکی در روستای قستل جندو شناخته می‌شوند روز ١١ آوریل ٢٠١٨ در حالی که با خودرو خود از منطقه خارج می‌شدند در روستای تل جبین با بمب کارگذاشته شده گروهک‌های تبهکار رژیم ترک مواجه شدند و ٧ نفر به شهادت رسیدند.  

اسامی جانباختگان خانواده عبدوکی؛

حسن عبدو (٩٠ ساله)، همسر حسن به نام قدرت سلمان (۶۵ ساله)، یاسر عبدو (٣٢ ساله) پسر حسن عبدو و همسرش حمیده حسو (٢٢ ساله) و نوه حسن عبدو به نام روهین عبدو (٧ ماهه).

دو زن که همراه خانواده حسن عبدو در حال خروج از عفرین بودند به نام‌های فیدان رشید (۶٠ ساله) و دختر وی شیرین حمدو سمو (٢۶ ساله).

یک زن جوان به نام نرجس داود (٢۴ ساله) اهل روستای کیماری در بخش شراوا در روز ١٧ اکتبر ٢٠١٩ در حالی که حقوق کارگران را همراه یکی از همکارانش به نام علی الشاگوری برای تحویل دادن به آنان به بخش شرا می‌بردند از سوی مزدوران رژیم ترک دستگیر و به شیوه‌ای وحشیانه به قتل رسیدند.

ادامه دارد...