کارگزاران صندوق بیمه کشاورزی مقابل مجلس تجمع کردند

صبح امروز شماری از کارگزاران صندوق بیمه کشاورزی  در اعتراض به بلاتکلیفی شغلی و مشکلات معیشتی مقابل مجلس شورای اسلامی تجمع کردند.

صبح امروز شماری از کارگزاران صندوق بیمه کشاورزی  در اعتراض به بلاتکلیفی شغلی و مشکلات معیشتی مقابل مجلس شورای اسلامی تجمع کردند.

 

حدود صد نفر از کارگزاران صندوق بیمه کشاورزی سراسر کشور که از استانهای مختلف به تهران رفتەاند مقابل مجلس تجمع کرده اند و خواستار رسیدگی به مطالبات معوقه خود هستند.

 

آنها به نمایندگی از چندین هزار کارگزار صندوق بیمه کشاورزی به تهران رفتەاند تا با مطرح شدن طرح جذب در صحن علنی مجلس به بلاتکلیفی شغلی آنها پایان داده شود.

 

کارگزاران صندوق بیمه کشاورزی پیش از این بارها در برابر مجلس تجمع اعتراضی برپا کرده اند. مهم‌ترین خواسته‌ی آنها روشن شدن تکلیف استخدامی و خروج از بلاتکلیفی شغلی‌ست.