کانون صنفی معلمان استان تهران خواستار آزادی بازداشت‌شدگان شد

کانون صنفی معلمان استان تهران ضـمن اعتراض به ادامه بازداشت معترضان در روزهای اخیر خواستار آزادی آنها شده است

کانون صنفی معلمان استان تهران ضـمن اعتراض به ادامه بازداشت معترضان در روزهای اخیر خواستار آزادی آنها شده است

 

کانون صنفی معلمان تهران در اطلاعیه خود اشاره کرده با وجود گذشت بیست روز از اعتراضات اخیر، هنوز تعداد زیادی از دانشجویان، فعالان مدنی و کارگری، دانش آموزان و معلمان و بازنشستگان در حبس هستند.

 

کانون صنفی معلمان تهران می‌گوید تجربیات گذشته نشان می‌دهد زندان و حبس و سرکوب، نه تنها کمکی به رفع بحران‌های موجود در جامعه نمی کند، بلکه برعکس، منجر به تشدید تنش‌ها می‌شود.

 

این تشکل صنفی خواستار آزادی همه بازداشت‌شدگان اعتراضات روزهای اخیر شده است