کردستانی‌های ساکن لندن سالگرد شهیدان ١٩ اردیبهشت را گرامی داشتند

با شرکت تعداد زیادی از کردهای ساکن در شهر لندن و حومه گردهمایی در تجلیل از شهیدان ١٩ اردیبهشت ١٣٨٩ برگزار شد. شرکت کنندگان در این گردهمایی با اعلام انزجار از سیاست‌های ضد خلقی جمهوری اسلامی حمایت خود را از رامین حسین پناهی اعلام نمودند.

با شرکت تعداد زیادی از کردهای ساکن در شهر لندن و حومه گردهمایی در تجلیل از شهیدان ١٩ اردیبهشت ١٣٨٩ برگزار شد. شرکت کنندگان در این گردهمایی با اعلام انزجار از سیاست‌های ضد خلقی جمهوری اسلامی حمایت خود را از رامین حسین پناهی اعلام نمودند.

 

روز گذشته با شرکت میهن‌دوستان کُرد و دوستان آنان در لندن گردهمایی اعتراضی برگزار شد. این گردهمایی با پیشاهنگی کمیته لندن حزب حیات آزاد کردستان و مشارکت هواداران کژار، شورای همبستگی ایران، حزب دمکراتیک خلق‌ها- ه.د.پ، پلاتفرم هورام، جوانان زاگرس و مهین‌دوستان یادو خاطره شهیدان ١٩ اردیبهشت ٨٩ در زندان اوین را گرامی داشت. مراسم پس از سرود ملی ای رقیب با قرائت پیام جریان‌ها و احزاب شرکت‌کننده با زبان‌‌ای کُردی، فارسی و انگلیسی ادامه یافت.

 

شرکت کنندگان ضمن در دست داشتن پرچم‌های پژاک، کودار و کژار پلاکاردهایی را در حمایت از زندانی سیاسی کُرد رامین حسین پناهی بدست گرفته و شعارهایی را در محکومیت اعمال رژیم ایران سردادند. شرکت کنندگان خواهان پایان دادن به سیاست‌های خصمانه رژیم علیه خلق‌های ایران شده و بر همبستگی کردها و دیگر خلق‌های تحت ستم در ایران تأکید کردند.