کردهای روسیه در محکومیت حصر اوجالان دست به اعتصاب غذا زدند

​​​​​​​کردهای منتقه ساراتوف فدراسیون روسیه در اعتراض به حصر رهبر خلق کرد عبدالله اوجالان اعتصاب غذا کردند

جمعی از کردهای منطقه ساراتوف روسیه در محکومیت حصر عبدالله اوجالان رهبر خلق کرد از سوی رژیم ترک دست به اعتصاب غذا زدند.

 

اعتصاب با پیشاهنگی مجلس خلق دارگاچی آغاز آغاز شده است. اسماعیل یوسوبوف به نمایندگی از سوی اعتصابگران گفت که آنان تحت هیچ شرایطی رفتار رژیم ترک در قبال اراده کردها را نمی‌پذیرند.

 

یوسوبوف از کمیته منع شکنجه اتحادیه اروپا، سازمان ملل و نیروهای بین‌المللی خواست تا به خواسته‌‌های اعتصاب غذا در کردستان و خارج از میهن گوش فرا دهند.