کلویلی: ٩٢ غیرنظامی جان خود را از دست داده‌اند، عملیاتها را متوقف کنید

رابرت کلویلی سخنگوی کمیسر حقوق بشر سازمان ملل متحد اعلام نمود که عملیات نظامی در شمال-شرق سوریه هم اکنون نیز ادامه داشته و بر غیر نظامیان تاثیر دارد. از ٩ اکتبر تا ۵ نوامبر حداقل ٩٢ غیر نظامی کشته شده‌اند.

رابرت کلویلی سخنگوی کمیسر حقوق بشر سازمان ملل متحد در دفتر این سازمان در ژنو نشستی خبری برگزار کرده است. کلویلی در این نشست اظهار داشت که به دلیل جنگ در شرق-شمال سوریه تا کنون جان یکصد هزار انسان در معرض خطر قرار گرفته است و به خاطر جنگ غیر نظامیان دچار آزار و صدمات بزرگی شده‌اند. به دلیل این عملیات نظامی از ٩ اکتبر تا ۵ نوامبر ٩٢ غیر نظامی جان خود را از دست داده‌اند.

کلویلی در این نشست خبری اظهار داشت که در جریان هفته گذشته بیش از یکصد هزار انسان ناگزیر به ترک خانه‌های خود شده‌اند و تا کنون نیز نتوانسته‌اند به خانه و کاشانه خود بازگردند. طبق گزارشها حتی کسانی که به خانه‌هایشان بازگشته‌اند نیز دستگیر شده یا از سرنوشت آنان خبری در دست نیست.

کلویلی خاطرنشان ساخت که برخی از مناطق و ساختمانهای غیر نظامی هدف حملات قرار گرفته و خواستار توقف حملات نظامی و احترام به حقوق بشری شد.