کمپین حمایت از ی.پ.گ/ی.پ.ژ: سازمان جوانان چپ سوئد از یگان‌های مدافع خلق حمایت می‌کند

سازمان جوانان حزب چپ سوئد از راه اندازی کمپینی در حمایت از نیروهای ی.پ.گ و ی.پ.ژ خبر داد.

سازمان جوانان حزب چپ سوئد از راه اندازی کمپینی در حمایت از نیروهای ی.پ.گ و ی.پ.ژ خبر داد.

 

جوانان چپ سوئد در بیانیه خود سکوت جهانی در برابر قتل‌عام کردها توسط حکومت ترکیه را محکوم کرده و نوشته اند: آمریکا به یگان‌های مدافع خلق در مبارزه با داعش کمک کرد اما وقتی مورد هجوم ترکیه قرار گرفتند آنها را تنها گذاشت.

 

در این بیانیه اشاره شده که ترکیه بوضوح غیرنظامیان عفرین را بمباران کرد و مردم وادار به کوچ اجباری شدند.

 

سازمان جوانان حزب چپ سوئد از دولت این کشور خواسته در مخالفت با اشغال عفرین توسط ترکیه، موضع رسمی اتخاذ کند.

 

کمپینی که توسط این سازمان راه اندازی شده است برای جلب حمایت بین‌المللی از یگان‌های مدافع خلق فعالیت خواهد کرد.