کمیته سلامت کنفدراسیون جوامع کوردستانی در اروپا: به ترکیه سفر نکنید

کمیته سلامت ک.ج.د.ک-ا از تمامی افراد درخواست کرده است که به سبب بیماری کووید-١٩ و جنگ به ترکیه سفر نکنند.

کمیته سلامت کنفدراسیون جوامع کوردستانی در اروپا با اشاره به آغاز تعطیلات تابستانی در اروپا از جمله آلمان از شهروندان اروپایی خواست از سفر به ترکیه چشم‌پوشی کنند.

در بیانیه آمده است؛" بسیاری از هموطنان ما خواستار بازگشت به کوردستان و دیدار با خانواده‌ها و بستگان خود هستند، اما سال ٢٠٢٠ به دلیل شیوع کووید-١٩ با سال‌های دیگر متفاوت است.

همچنین رژیم ترکیه علیه خلق ما در هر چهاربخش کوردستان اعلان جنگ کرده است و این امر مهمترین دلیل عدم تمایل مردم برای مسافرت به ترکیه است."

کمیته سلامت کنفدراسیون جوامع کوردستانی در اروپا خاطرنشان کرده است که کروناویروس به شکلی گسترده در ترکیه شیوع پیدا کرده و از عموم مردم خواست که در تعطیلات تابستان به این کشور سفر نکنند.