کنفدراسیون جوامع کوردستانی در آلمان: علیه حاکمیت آ.ک.پ به میدان‌ها بیاییم

کُن-مَد اعلام کرد؛ در محکومیت سفر مولود چاوش اوغلو وزیر امور خارجه و محمد نوری ارسوی وزیر فرهنگ و گردشگری رژیم ترکیه به برلین، آکسیون‌های اعتراضی برگزار می‌شود.

کنفدراسیون جوامع کوردستانی در آلمان (کُن-مَد) در رابطه با حملات همه جانبه دولت اشغالگر ترک به کوردستان فراخوانی را صادر کرد و خواستار برپایی اعتراضات گسترده شد.

مولود چاوش اوغلو وزیر امور خارجه و محمد نوری ارسوی وزیر فرهنگ و گردشگری امروز با سفر به برلین با هر کدام از هایکو ماس وزیر امور خارجه و پیتر آلتمایر وزیر اقتصاد دولت آلمان ملاقات خواهند کرد. کُن-مد در این رابطه با انتشار فراخوانی اعلام کرد:"ما از هایکو ماس و پیتر آلتمایر وزاری امور خارجه و اقتصاد آلمان می‌خواهیم که با رژیم دیکتاتور اردوغان که دستش به خون کوردها آغشته است توافقنامه گردشگری امضا نکند و به شریک قتلعام کوردها مبدل نشوند."

کنفدراسیون جوامع کوردستانی در آلمان در ادامه از خلق کورد و دوستانشان دعوت به عمل آورده است فعالانه در اکسیون‌های اعتراضی که علیه رژیم ترکیه برگزار می‌شوند شرکت کنند.

برنامه آکسیون‌هایی که با ابتکار عمل کنفدراسیون جوامع کوردستانی در آلمان برگزار می‌شوند به شرح زیر است:

ماینس

روز: ٣ ژوئیه ٢٠٢٠

ساعت: ١٧

مکان: Gutenbergplatz

 

برلین

روز: ٢ ژوئیه ٢٠٢٠

ساعت: ١٢:٠٠

مکان: Auswärtigen Amt
Werderscher Markt 1

 

برلین

روز: ٢ ژوئیه ٢٠٢٠

ساعت: ١٨:٠٠

مکان: Hermannplatz

 

هامبورگ

روز: ٢ ژوئیه ٢٠٢٠

ساعت: ١٠:٠٠

مکان: Sievekingplatz

برای شرکت در جلسه دادگاهی مصطفی چلیک

 

هامبورگ

روز: ٣ ژوئیه ٢٠٢٠

ساعت: ١٨:٣٠

مکان: Altona Marcado

 

لایپزیک

روز: ۴ ژوئیه ٢٠٢٠

ساعت: ١٧

مکان: Rabet Leipzig

 

کُلن

روز: ۴ ژوئیه ٢٠٢٠

ساعت: ١۴:٣٠

مکان: Bahnhof Vorplatz

 

اُلدنبورگ

روز: ۴ ژوئیه ٢٠٢٠

ساعت: ١۵:٠٠

مکان: Hauptbahnhof

 

برمن

روز: ۴ ژوئیه ٢٠٢٠

ساعت: ١۶:٠٠

مکان: Hauptbahnhof

 

کیل

روز: ۴ ژوئیه ٢٠٢٠

ساعت: ١۶:٠٠

مکان: Halle 400

 

کاسل

روز: ۴ ژوئیه ٢٠٢٠

ساعت: ١۶:٠٠

مکان: Hi Holland str.

 

هِلبرونن:

روز: ۴ ژوئیه ٢٠٢٠

ساعت:  ١٣:٣٠

مکان: Kiliansplatz

 

اشتوتگارت

روز: ۴ ژوئیه ٢٠٢٠

ساعت:  ١۶:٠٠

مکان: Rotebühlplatz/Königstraße

 

فریبورگ

روز: ۴ ژوئیه ٢٠٢٠

ساعت:  ١٨:٠٠

مکان: Platz der Alten Synagoge

 

نورنبورگ

روز: ۴ ژوئیه ٢٠٢٠

ساعت: ١۴:٠٠

مکان: Leonhardstrasse

 

فرانکفورت

روز: ۴ ژوئیه ٢٠٢٠

ساعت: ١٧:٠٠

مکان: Bahnhof

 

ساربروکن

روز: ۴ ژوئیه ٢٠٢٠

ساعت: ١٧:٠٠

مکان: Euro Galeria

 

دارمشتات

روز: ۴ ژوئیه ٢٠٢٠

ساعت: ١٧:٠٠

مکان: Luisenplatz

 

هلدسهایم

روز: ۵ ژوئیه ٢٠٢٠

ساعت: ١٣:٠٠

مکان: Hildesheim NAVEND

 

هانوفر

روز: ١٠ ژوئیه ٢٠٢٠

ساعت: ١۵:٠٠ الی ١٩:٠٠ (آکسیون برپایی خیمه به مدت سه روز)

مکان: Hauptbahnhof.