کنفرانس مطبوعاتی فعالین اعتصاب غذا در استراسبورگ

پس از آنکه پیام رهبر خلق کرد عبدالله اوجالان در مورد اعتصاب غذا منتشر شد، ۱۴ مقاومتگر در استراسبورگ که مدت ۱۶۱ روز است در اعتصاب غذا به سر می‌برند، کنفرانسی مطبوعاتی با همین مضمون برگزار می‌کنند

  پیامی که اوجالان توسط وکلایش منتشر کرد، در شهر استراسبورگ فرانسه با دقت دنبال شد. دهها کردستانی به همراه فعالین به طور مستقیم بیانیه را دنبال کردند.

  مقاومتگران استراسبورگ امروز ساعت ۱۲ در این مورد کنفرانسی مطبوعاتی برگزار کردند. بر اساس اطلاعات، مقاومتگران استراسبورگ پس از لیلا گوون رئیس مشترک کنگره‌ی  جامعه ی دمکراتیک ک.ج.د که پیشاهنگ این مقاومتها است، کنفرانسی مطبوعاتی برگزار می‌کنند و طی آن بیانیه ای منتشر می‌کنند.

  اوجالان در پیام خود اعلام کرد، اعتصاب غذای فعالین موفق بوده و از فعالین خواست به اعتصاب خود پایان دهند.