کنگره جامعه دمکراتیك کردها خواستار تشکیل پرونده برای اردوغان شد

کنگره جامعه دمکراتیك کردها در اروپا از دادستان فدرال آلمان خواسته است اردوغان رئیس جمهوری ترکیه را بخاطر طراحی حملات به کردها و مخالفانش در خارج از کشور تحت پیگرد قضایی قرار دهد.

کنگره جامعه دمکراتیك کردها در اروپا از دادستان فدرال آلمان خواسته است اردوغان رئیس جمهوری ترکیه را بخاطر طراحی حملات به کردها و مخالفانش در خارج از کشور تحت پیگرد قضایی قرار دهد.

 

در این بیانیه از جمله به حمله نژادپرستان طرفدار اردوغان به چادر حمایت از عفرین در شهر اشتوتگارت آلمان اشاره شده است.

 

شخصی با نام "یوسف اونسال" در پی این حمله توسط پلیس آلمان برای ساعاتی بازداشت شد. اردوغان دیکتاتور ترکیه و بنعلی یلدرم نخست وزیر طی تماس تلفنی از یوسف اونسال بخاطر حمله به چادر حمایت از عفرین قدردانی کردند.

 

کنگره جامعه دمکراتیك کردها در اروپا از دادستان فدرال آلمان خواسته است اردوغان را بخاطر سازماندهی حملات نژادپرستانه تحت پیگرد قضایی قرار دهد.