کودتایی مداوم و برنامه‌ریزی شده

دولت و حکومت نژادپرست-مذهبی خود را بر اساس تک‌پرستی نگه داشته است و از ۲۰ ژوئیه ٢٠١۵ به بعد بدون وقفه در حال کودتا است. قلدری و ظلم آنها از تحمیل قیم‌ها تا دستگیری پارلمانتاران ادامه دارد.

روئسای مشترک ه.د.پ در ابتدای این هفته "برنامه‌ی موضعگیری دمکراتیک" را اعلام کرده بودند و از جامعه‌ی ترکیه درخواست کرده بودند که "مبارزات مشترک و متحد" انجام دهند. حکومت آ.ک.پ-م.ه.پ-ارگنکون با سلب مصونیت پارلمانتاران ه.د.پ لیلا گوون و موسی فارس‌اوغلار پاسخ این درخواست را دادند. با سلب پارلمانتاری یک پارلمانتار ج.ه.پ نیز پیام "زیاده‌روی نکن" را به ج.ه.پ دادند. سیاست تسلیم و پاکسازی سیاسی علیه ه.د.پ اجرا می‌شود و این نوع از سیاست به سرچشمه‌ی اصلی ادامه‌ی این حکومت تبدیل شده است.

کودتای قیم

آ.ک.پ از سال ۲۰۱۵ تحت عنوان" عملیات ک.ج.ک" عملیات پاکسازی سیاسی علیه خلق کورد را اجرا می‌کند و در نتیجه‌ی تاکنون دهها هزار تن دستگیر شده‌اند و در زندان‌ها به سر می‌برند. ه.د.پ در انتخابات ۷ ژوئن ۲۰۱۵ با بدست آوردن ۱۳.۲ درصد آرا مانع آن شد که آ.ک.پ بتواند به تنهایی حکومت تشکیل دهد. همین امر سبب شد آ.ک.پ تصمیم به تکرار انتخابات بگیرد. این انتخابات زود هنگام در ۱ اکتبر ۲۰۱۵ در شرایط جنگی علیه کوردها برگزار شد. ه.د.پ در این انتخابات نیز حد نصاب انتخابات را بدست آورد و آ.ک.پ نیز در حکومت باقی ماند، اما نه به تنهایی و بلکه با داشتن یک شریک.

حکومت پس از جنگ داخلی در داخل حکومت و دولت در ۱۵ ژوئیه ٢٠١۶ به بهانه‌ی وضعیت هشدار، در ۲۰ ژوئیه وضعیت اضطراری اعلام کرد. برای کنترل مناطقی که در انتخابات در آنها موفق نبود دست به تحمیل قیمها به شهرداریهای این مناطق زد. تحمیل قیم از  ۱۱ سپتامبر ۲۰۱۶ آغاز شد و این اقدام به بزرگترین کودتا علیه دستاوردها و  پیروزیهای کوردها در مناطق خودشان و در شهرداری‌ها تبدیل شد. قیمها به شهرداریهای د.ب.پ هم تحمیل شدند. در همین چهارچوب ۳ شهرداری بزرگ کلانشهرها، شهرداری ۱۰ شهر، ۶۳ بخش و ۲۲ منطقه و در مجموع ۹۵ شهرداری ه.د.پ غصب شد.  در برخی شهرداریها کارمندان دولت به شهرداری‌ها تحمیل شده و به سر کار رفتند. هم زمان با تحمیل قیمها حدود ۱۵ هزار کارگر و کارفرمای کورد در شهرداریها و حدود ۳۰۰ سازمان مردم نهاد و انجمن از کار برکنار شدند. ۹۳ رئیس مشترک شهرداریها و اعضای شورای عمومی شهرها دستگیر شده و زندانی شدند. ۱۵ رئیس مشترک شهرداری‌ها به زندان بلند مدت محکوم شدند.

کودتای ۴ اکتبر

پس از انتخابات مستقیما موضوع سلب مصونیت نمایندگان پارلمان ه.د.پ در صدر قرار گرفت. آ.ک.پ در ۱۲ آوریل ۲۰۱۶ برای پایان دادن به مصونیت پارلمانی پیشنهاداتی آماده نمود. کمال قلچیدار اغلو رئیس کل ج.ه.پ (که خود یک کورد بی‌هویت است) در ۱۳ آوریل ۲۰۱۶ گفت:" اینها بر خلاف قانون اساسی است، اما بله". این کار اینگونه توسط برخی طیفها مشروعیت داده شد. در انتخابات ۲۰ مه ۲۰۱۶ در پارلمان ترکیه مصونیت پارلمانی پارلمانتاران ه.د.پ سلب شد.  شب ۴ نوامبر ۲۰۱۶ روئسای مشترک ه.د.پ فیگن یوکسکداغ و صلاح الدین دمیرتاش و ۷ پارلمانتار دیگر ه.د.پ دستگیر شدند. در همین زمان حدود ۱۰ هزار عضو ه.د.پ دستگیر شدند و صدها بار به دفاتر ه.د.پ حمله شد. ه.د.پ در ۲٨ فوریه‌ی ۲۰۱۹ گزارشی در مورد اعمال قیمها برای افکار عمومی منتشر شد و در آن اعلام شد، بر اساس آمار و داده‌های موجود، قیمها با اعمال و اقدامات خود به درک و تفکر خودمدیریتی محلی و مدافع آزادی، دمکراتیک- اکولوژیک و حافظ آزادی زنان که توسط خلق کورد ایجاد شده است، حمله می‌کنند و بر علیه آنها هستند.

۳۱ مارس و مرحله‌ی پس از آن

انتخابات شهرداری‌ها در ۳۱ مارس ۲۰۱۹ در شرایطی دشوار و جوی سیاسی شده برگزار شد. از یک طرف همه‌ی زندانی‌ها در اعتصاب غذا بودند و اعتصاب غذای صدها تن ادامه داشت، از طرف دیگر بحران اقتصادی و جنگ طلبی تا زمان انتخابات در جوی دشوار ادامه داشت. هم زمان حکومت همه‌ی ابزار و ایدئولوژیهای خود و توطئه‌ی جنگ ویژه را به طور برنامه‌ریزی شده علیه خلق کورد به کار می‌گرفت.

انتخابات شهرداری‌ها در ۳۱ مارس با شرکت تعداد زیادی از مردم برگزار شد. علی رغم همه‌ی فریبها و فشار و قلدری، ه.د.پ موفق شد سه کلانشهر ، ۵ شهر، ۴۵ بخش، ۱۲ منطقه و در مجموع ۶۲ شهرداری را بدست آورد. اینگونه هزار و ۲۳۰ تن برای اعضای شورای شهرداری‌ها و ۱۰۱ عضو شورای عمومی شهرداری‌ها از لیست ه.د.پ توسط مردم انتخاب شدند.

کمیسیون عالی انتخابات ترکیه یک هفته پس از انتخابات انتخابات ۳۱ مارس به بهانه‌ی آنکه به دلیل شرایط اضطراری از کار برکنار شده‌اند اجازه‌ی کار به ۶ رئیس مشترک شهرداری ه.د.پ و اعضای شورای این شهرداری‌ها ندادند. در این چهارچوب مجوز آغاز به کار به روئسای مشترک شهرداریهای ه.د.پ در رزان، توشبا، آرتمیت، چالدران، تکمان و داغپنار داده نشد. این شهرداریها به آ.ک.پ سپرده شدند.

با حکم وزارت کشور مانع کار ۲۶ شهرداری ه.د.پ شدند که کلانشهرهای آمد و مردین هم جزء آنها بودند. پلیس در اطراف این شهردهاری‌ها ایست و بازرسی و ایستگاه پلیس درست کرد.

عضویت شورای شهرداری‌های ه.د.پ یکی پس از دیگری لغو شد

به عنوان مثال مانند آنچه در مهد کودک شهرداری پیاس دیده شد، به دستگاه‌ها و سازمان‌های مشابه شهرداری‌ها حمله کردند و به صورت غیر قانونی آنها را غصب کردند.

به عنوان مثال حملات فیزیکی به شهرداری گیادین ه.د.پ، حمله‌ی خشونت بار به نمایندگان منتخب مردم انجام شد.

قدم به قدم دست به مخالفت با روئسای مشترک شهرداری‌ها و اعضای شورای عمومی ه.د.پ زده شد و یکی یکی همگی دستگیر و زندانی شدند. این شرایط تاکنون به طور گسترده ادامه دارد.