کودتای چهارم نوامبر دولت ترکیه علیه ه.د.پ در اتریش محکوم شد

​​​​​​​فعالان جامعه مدنی و مبارزه دمکراتیک طی تجمعی در شهر وین پایتخت اتریش کودتای ‌چهارم نوامبر ٢٠١۶ رژیم اردوغان علیه حزب دمکراتیک خلق‌ها، بازداشت رؤسای مشترک و نمایندگان این حزب را محکوم کردند

شرکت کنندگان عصر دیروز در میدان ستفان پلاتز گردهم آمدند و با در دست داشتن تصاویری از نمایندگان محبوس حزب دمکراتیک خلق‌ها که از دو سال پیش در زندان‌های رژیم ترک بسر می‌برند کودتا علیه کردها در ترکیه را محکوم کردند.

 

شنل آک کلیچ نماینده سابق حزب سوسیال دمکرات اتریش و بریوان آسلان نماینده سابق حزب سبز‌های اتریش در این تجمع شرکت کردند. مرال دانش بشتاش نماینده کنونی ه.د.پ و عضو شورای رهبری این حزب و همچنین پنار آیدینلار هنرمند کردستانی در این گردهمایی حضور داشتند.

 

بشتاش در سخنانی از "سیاست گروگان‌گیری" دولت ترک علیه حزب دمکراتیک خلق‌ها سخن گفت و هدف از آنرا "وادار کردن ه.د.پ، اعضای آن و هوادارنش به تسلیمیت" دانست و افزود: هرگز تسلیم نخواهیم شد.

 

هنرمند پنار آیدینلار هم طی سخنانی گفت:"زورگویی و فشار نمی‌تواند ما را از مبارزه منصرف کند."

 

بریوان آسلان با یادآوری اینکه دولت اتریش ریاست دوره‌ای اتحادیه اروپا را برعهده دارد گفت"دولت اتریش بیش از این نمی‌تواند در مقابل نقض حقوق بشر از سوی رژیم ترکیه چشم‌پوشی کند."

 

این نماینده سابق اتریش بر لزوم اتخاذ موضع علیه سیاست‌های ترکیه از سوی اتحادیه اروپا و دولت اتریش تأکید کرد.