کوچوک‌آصلان: ترکیه دولتی تروریست است

یاشار کوچوک‌آصلان نماینده حزب آزادی مزپوتامیا  اظهار کرد که ترکیه خواهان نسل‌کشی تازه‌ای علیه کوردها در روژاوا است و می‌افزاید:"آسوری‌ها، سریانی و کلدانی‌ها اجازه نخواهند داد ١٩١۵ دوباره شود." کوچوک‌اصلان گفت:"ترکیه دولتی تروریست است".

  حملات اشغالگرانه دولت ترک به روژاوا- شمال و شرق سوریه- و بمباران غیرنظامیان و آواره نمودن خلق‌های آسوری-سریانی و کلدانی نارضایتی بزرگی را در سطح جهانی به دنبال داشته است.

   بیش از ١٠٠ شهروند آسوری- سریانی در سوئد زندگی می‌کنند. آنان از تکرار فجایع ١٩١۵ در روژاوا و قتل‌عام تازه‌ی خلق‌هایشان توسط نوادگان عثمانی‌ها نگرانند.

   یاشار کوچوک‌آصلان نماینده حزب مزپوتامیا در گفتوگو با خبرگزاری فرات تلاشهای رژیم ترک برای اشغال را مورد ارزیابی قرار داد.

   کوچوک‌اصلان خاطرنشان کرد که سال ١٩١۵ خلق‌های غیرمسلمان از سوی عثمانی‌ها قتل‌عام گردیدند و افزود:"خلق‌های ارمنی، آسوری، سریانی و کلدانی و رومی‌ها با قتل‌عام‌های دولت ترکیه که اکنون در روژاوا در صدد تکرار آن می‌باشد غریب نیستند. حمله اشغالگرانه دولت ترک به شمال سوریه متکی بر رویکردهای سال ١٩١۵ است. این ذهنیت از آنزمان تغییری نکرده است و با همین ذهنیت با مسائل روبرو می‌شود."

"تروریست خود دولت ترکیه است"

   کوچوک‌اصلان اظهار کرد که در انتخابات محلی ماه مارس ائتلاف فاشیستی آ.ک.پ-م.ه.پ متحمل شکست شد و افزود:"برای به فراموشی سپردن بحران، بیکاری و مسائل دیگر جامعه سیاست ملی‌گرایی و شوونیسم را ترویج می‌دهند. سعی دارند اینگونه اتحاد خلق‌ها، سیستم دمکراتیک و دستاوردهای دمکراتیک خلق‌ها را مورد تهدید قرار داده و نابود کنند. مدعی است که «نیروی مقابل سازمانی تروریستی است. من علیه تروریسم می‌جنگم.» آنکه تروریست است خود دولت ترک است. آنانی که به خلق‌ها ظلم کرده و خواهان به بردگی کشیدن آنان هستند، آنانی که حقوق ابتدایی را زیر پا گذاشتە و به نسل‌‌کشی می‌پردازند آنها تروریست‌اند. از اینرو دولت ترک دولتی تروریست است."

"خواهان تغییر دموگرافی منطقه است"

   کوچوک‌اصلان خاطرنشان کرد که ائتلاف فاشیستی آ.ک.پ-م.ه.پ و دولت ترک نمی‌خواهند حقوق اساسی و مشروع خلق‌ها را بپذیرند. وی افزود:"دولت ترک اکنون می‌خواهد در مقابل چشم همه جهانیان خلق‌های منطقه را قتل‌عام کند؛ آسوری‌ها، کلدانی‌ها، سریانی‌ها و تمامی خلق‌ها را از میان بردارد. خواهان آواره کردن خلق‌ها و تغییر دموگرافی منطقه است. افکار عمومی جهان و دولت‌های جهانی باید نسبت به این مسئله هشیار باشند."

"همه در برابر اشغالگری بپاخیزند"

   کوچوک‌اصلان خاطرنشان کرده است که تمام خلق‌ها لازم است در برابر سیاست‌های انکار و اشغالگری دولت ترک بپا خواسته و فروش اسلحه به این كشور را متوقف کنند. وی اظهار کرد:"دولت ترک می‌خواهد در سرزمینی که بشریت در آن رشد نمود انسانیت را خفه کند. در خاک خاورمیانه، در خاک مزوپوتامیا که مسیحیت نمو کرد ارزش‌های بشری را نابود کند. تمام کشورهایی که مدعی دمکراسی و مدنیت هستند باید ارزش‌های مقدس اجتماعی را مد نظر قرار دهند و علیه اشغالگری دولت ترک عمل کنند. می‌پرسم دولت ترک کجا و صلح کجا؟ سال ١٩١۵ به قتل‌عام دست زدند. با اشغال قبرس و عفرین خلق‌ها را با نسل‌کشی از میان بردند. اکنون هم با همان هدف در روژاوا خواهان نسل‌کشی است. می‌خواهند وحشیگری خود را در روژاوا نشان داده و آنرا غارت کنند."  

"در مقابل اشغالگران سکوت نکن"

   کوچوک‌اصلان یادآور شد که سریانی‌ها باید در مقابل نسل‌کشی و حملات اشغالگرانه رژیم ترک به پا خیزند. وی سازمانهای سریانی را فراخواند:"خلقمان باید نسبت به نیات اشغالگرانه دولت ترک آگاه باشند. اگر نهادهای سریانی‌ها نسبت به این حملات واکنش شدیدی نشان ندهند به شریک جرم دولت ترک در آواره نمودن خلقمان مبدل خواهند شد. به همین دلیل مجبوریم موضع مشترکی را در قبال حمله اشغالگرانه دولت ترک نشان داده و در مقابل آن بأیستیم. نهادهای آسوری-سریانی و کلدانی و تمام خلقمان باید در واکنش به حمله اشغالگرانه دولت ترک به اعتراضها بپیوندند. نباید خلقمان در برابر اشغالگری سکوت کند."

   کوچوک‌اصلان تصریح کرد که هیچگونه توفیری بین اردوغان و البغدادی رهبر داعش و هیچ تفاوتی مابین دولت ترک و داعش وجود ندارد. وی افزود:"حزب آزادی مزپوتامیا و خلق‌های آسوری- سریانی- کلدانی در مقابل حملات اشغالگرانه مقاومت خواهند کرد."