ک.ج.د.ک-اروپا، کردها را برای حضور در تجمع بزرگ ششم نوامبر استراسبورگ فراخواند

​​​​​​​دیوان ریاست مشترک کنگره جوامع دمکراتیک کرد- اروپا با صدور فراخوانی کردهای ساکن در کشورهای اروپایی را به شرکت در تجمع بزرگ استراسبورگ فراخواند

کنگره جوامع دمکراتیک کرد- اروپا در رابطه با فعالیت‌ها برای آزادی رهبر خلق کُرد عبدالله اوجالان فراخوانی منتشر کرد.

 

در فراخوان ک.ج.د.ک- اروپا آمده است که روز سه‌شنبه ۶ نوامبر تجمع بزرگی در مقابل ساختمان شورای اروپا برگزار می‌شود.

 

ک.ج.د.ک- اروپا با یادآوری ٢٠ سال حبس عبدالله اوجالان رهبر خلق کُرد از سوی رژیم غاصب ترک در جزیره امرالی این وضعیت را غیرقابل قبول نامیده و هدف رژیم ترک را تسلیمیت و نابودی ملت کرد عنوان کرده است.

 

کنگره جوامع دمکراتیک کرد در این فراخوان از تمام طیف‌های جوامع کردستان در اروپا، سوسیالیست‌های ترکیه، نویسندگان، روشنفکران، خلق‌های آسوری، سریانی، ارمنی، لاز، چرکس، زنان، جوانان، علوی‌ها، ایزدی‌ها، مسیحی‌ها، مسلمانان، دمکراسی‌خواهان و جریان‌های پیشرو در اروپا دعوت به عمل آورده است تا رأس ساعت ١٠ روز سەشنبه ۶ نوامبر/ ١۵ آبانماه برای پایان دادن به حبس اوجالان و آزادی وی در مقابل ساختمان شورای اروپا، کمیته منع شکنجه و دادگاه حقوق بشر اتحادیه اروپا در استراسبورگ فرانسه گردهم آیند.