ک.ن.ک: نسل‌کشی ١٩١۵ توسط دولت عثمانی را به رسمیت بشناسید!

کنگرەی ملی کردستان ک.ن.ک به مناسبت سالگرد قتل‌عام ١٩١۵ توسط دولت عثمانی بیانیه‌ای کتبی صادر کرد

دولت عثمانی در ٢۴ آوریل ١٩١۵/ ٣ اردیبهشت ١٢٩۴ رسما نسل‌کشی خلق‌های ارمنی، کلدانی، آسوری و و ایزدی را آغاز کرد. در نتیجه‌ی پاکسازی‌های ضد انسانی توسط دولت عثمانی بیش از ١ میلیون و پانصد هزار انسان قتل‌عام شدند. دولت عثمانی صدها هزار نفر را از خانه و سرزمینشان آواره کرد، اموال و دارایی‌های آنان را غصب کرد و زنان و کودکان را به غنیمت گرفت.

 

کنگره ملی کردستان در بیانیه خاطرنشان کرده است که اکنون جمهوری ترکیه همچون میراثدار دولت عثمانی پس از ١٠۴ سال نسل‌کشی‌ها را انکار کرده و از پذیرش حقایق طفره می‌رود. این امر نشان می‌دهد که خود جمهوری ترکیه در این جنایت شریک است و به نسل‌کشی ادامه می‌دهد. به مناسبت ١٠۴مین سالروز نسل‌کشی خلق‌های ارمنی، کلدانی، آسوری و ایزدی از جمهوری ترکیه می‌خواهیم که به این قتل‌عام اعتراف نموده و به تعهدات آن عمل کند.

 

ک.ن.ک در پایان بیانیه می‌گوید:"ما همچون کنگره ملی کردستان- ک.ن.ک قتل‌عام ١٩١۵ را بشدت محکوم می‌کنیم. از تمام سازمان‌های بین‌المللی و منطقه‌ای مربوطه می‌خواهیم که این نسل‌کشی را به رسمیت شناخته و آنرا بپذیرند."

 

بیانیه‌ی ک.ن.ک به شرح زیر است:

"کشتار‌جمعی ١٩١۵ توسط دولت عثمانی باید به عنوان نسل‌کشی به رسمیت شناخته شود

امپراطوری عثمانی و همدستانش در سال ١٩١۵/١٢٩۴ علیه خلق‌های مسیحی مزوپتامیا و آناطولی به نسل‌كشی دست زدند. تعداد بسیاری از ایزدیها در این قتل‌عام جانباختند. سازمان اتحاد و ترقی، تشکیلات ویژه، سواره حمیدیه، ارتش عثمانی و افسران آن در این جنایت دست داشتند. همگی آنان در جنایت ضد بشری مشارکت کردند. با هدف ریشه‌کن کردن تاریخ و فرهنگ خلق‌های ارمنی، آسوری، کلدانی و سریانی منطقه نسل‌کشی بسیار وسیعی را انجام دادند. این نسل‌کشی هچمون جنایتی ضد بشری است که هرگز نمی‌توان آنرا انکار کرد. اسناد و مدارک حقوقی حاکی از نسل‌کشی بیش از یک میلیون و پانصد هزار انسان است. سرشماری ارائه شده توسط خود امپراطوری عثمانی این واقعیت را اثبات کرده است.

 

بیش از نیم میلیون تن از خلق‌های آسوری، سریانی و کلدانی قتل‌عام شدند. یک میلیون ارمنی به شیوه‌ای سبعانه در مناطق مختلف قتل‌عام شدند. صدها هزار نفر هم مجبور به ترک سرزمین خود شدند و ناپدید گشتند. صدها هزار انسان از جمله زنان، دختران و کودکان را به غنیمت گرفته، با زور مجبور به پذیرش اسلام کردند و آنها را وادار به ازدواج کردند. هزاران مکان تاریخی، مدرسه، کتابخانه، کلیسا، کارگاه ویران شدند. تعدادی بیشمار خانه و تمام دارایی خلق‌های مذکور مصادره و غارت شد. قتل‌عام خلق‌های آسوری، سریانی، کلدانی و ارمنی و غارت دارایی‌های آنان [از سوی عثمانی‌ها] حلال گردید. تمام این جنایت‌ها در لوای جهاد و پاکسازی فرهنگی و دینی انجام گردیدند.

 

امپراطوری عثمانی [اینچنین] خاک مزپوتامیا و آناطولی را اشغال کرد و صدها سال آنرا غارت کرد و سرانجام در ١٩١۵ به نسل‌کشی این خلق‌ها که صاحبان واقعی این سرزمین‌ها بودند پرداخت. هنوز هم از زخم‌های این قتل‌عام خون می‌چکد. جنایتی که بر این خلق‌ها تحمیل شد یکصد و چهار سال است که همچون تراژدی دردناکی روح و روان بازماندگان این جنایت را می‌آزارد. اکنون دولت جمهوری ترکیه همچون میراثدار عثمانی‌ها علی‌رغم ١٠۴ سال از این نسل‌کشی آنرا انکار کرده و به آن اعتراف نمی‌کند. این امر نشان می‌دهد که ترکیه هم در این جنایت شریک است و به نسل‌کشی ادامه می‌دهد. در ١٠۴مین سالروز نسل‌کشی سال ١٩١۵ جمهوری ترکیه را فرامی‌خوانیم با اعتراف به این جنایت، مسئولیت‌های آنرا بپذیرد.

 

ما همچون کنگره ملی کردستان- ک.ن.ک قتل‌عام ١٩١۵ را بشدت محکوم می‌کنیم. از تمام سازمان‌های بین‌المللی و منطقه‌ای مربوطه می‌خواهیم که این نسل‌کشی را به رسمیت شناخته و آنرا بپذیرند."