گاف عجیب خبرگزاری وابسته به سپاه؛ 'قرار بود در پوشش مواد مخدر وارد شود!'

کشف محموله‌ی کلان مواد منفجره که 'قرار بود' در پوشش مواد مخدر وارد کشور شود!

کشف محموله‌ی کلان مواد منفجره که 'قرار بود' در پوشش مواد مخدر وارد کشور شود!

 

خبرگزاری فارس در خبری از کشف یک محموله‌ی کلان مواد منفجره که در یکی از مرزهای شرقی ایران قرار بوده است در پوشش مواد مخدر وارد کشور شود توسط سربازان گمنام امام زمان نام برد.

 

بر اساس این خبر خبرگزاری فارس که بحث های بسیاری را ایجاد کرده است مواد مخدر به طور آزاد توسط سربازان گمنام امام زمان وارد ایران میشود به طوری که برای انتقال مواد منفجره از پوشش مواد مخدر استفاده شده است.

 

این گفته ی خبرگزاری فارس قاچاق گسترده ی مواد مخدر توسط سپاه را اثبات می‌کند.

 

همچنین چندی پیش محمود احمدی‌نژاد از لفظ برادران قاچاقچی برای نیروهای سپاه استفاده کرد که خود اشاره‌ای به قاچاق مواد مخدر به صورت گسترده است.