گرامیداشت یاد سارا، روژبین و روناهی در چندین شهر اروپا

فعالیت‌های محکوم کردن کشتار پاریس ادامه دارد؛ تجمع کنندگان در فرانسه، یونان، آلمان و سوئیس خواستار معرفی محاکمه‌ی عاملان این کشتار شدند

مارسی، فرانسه

در شهر مارسی فرانسه تجمع ویژه ای از سوی شورای زنان آرین میرکان به منظور گرامیداشت ساکینه جانسز از موسسان حزب کارگران کردستان، فیدان دوغان، نماینده کنگره ملی کردستان در پاریس، و لیلا شایلمز، عضور شورای جوانان کردستان برگزار شد.

لاوریو، یونان

در شهر لاوریوی یونان نیز این سه مبارز پیشاهنگ کُرد در یک گردهمایی گرامی داشته شدند. در این تجمع تصویر این سه زن و پوسترهای عبدالله اوجالان رهبر خلق کرد بر افراشته شد. تجمع کنندگان در سخنرانی این مراسم تاکید کردند که تا آخرین لحظه دنباله روی مبارزه‌ی این زنان و اهدافشان خواهند بود.

 

هیلدسهایم، آلمان

در شهر هیلدسهایم آلمان با ابتکار شورای زنان مراسم گرامیداشت جانسز، دوغان و شایلمز در این شهر برگزار شد. در این مراسم به حصر تشددید شده ی رهبر خلق کرد عبدالله اوجالان و کنش اعتصاب غذا برای از میان برداشتن این حصر و اطمینان از سلامتی و آزادی وی اشاره شد.

 

زوریخ، سوئیس

با ابتکار شورای زنان بریتان، تجمع دیگری به منظور محکوم کردن کشتار پاریس در شهر زوریخ سوئیس شکل گرفت. در این تجمع دسته گل سیاهی در برابر کنسولگری فرانسه در این شهر قرار داده شد. تجمع کنندگان در این مراسم از مقامات فرانسه درخواست کردند تا عاملین کشتار پاریس را معرفی و محاکمه کنند.

 

لوتسرن، سوئیس

در شهر لوتسرن سوئیس نیز تجمع دیگری از سوی شورای زنان آرین میرکان به منظور گرامیداشت شهیدان کشتار پاریس، ساکینه جانسز، فیدان دوغان و لیلا شایلمز در این شهر سازماندهی شد.

 

در این مراسم نماهنگی با موضوع زندگی و مبارزه این سه زن مبارز که در پاریس ترور شدند، و سه سیاستمدار زن کرد (سوه دمیر، پاکیزه نایر، فاطمه اویار) که در سال ٢٠١۶ به قتل رسیدند، به نمایش در آمد.

 

در این گردهمایی همچنین به نمایندگی از فعالین جنبش زنان کرد در اروپا و شورای زنان چندین سخنرانی انجام گرفت.

 

همزمان در شهرهای لوزان، باسل و برن سوئیس نیز مراسم جداگانه‌ای برای گرامیداشت زنان مبارز کرد برگزار شد.