گرامیداشت یاد و خاطره هر سه انقلابی از سوی سازمانهای جوانان

 سازمانهای جوانان انقلابی در ۴۸ سالگرد اعدام دنیز گزمیش، یوسف آسلان و حسین اینان یاد و خاطره این پیشاهنگان را گرامی داشتند. جوانان عضو سازمانهای انقلابی در ساحل دریای دولمه باغچه برای یادبود این افراد دریا را گلباران کردند.

دنیز گزمیش، یوسف آسلان و حسین اینان به عنوان پیشاهنگان نسل ۶۸، در ۶ مه ۱۹۷۲ اعدام شدند. در ۴۸ سالگرد اعدام این افراد، جوانان عضور سازمانهای انقلابی یاد و خاطره این پیشاهنگان را گرامیداشتند.

شورای جوانان حزب دمکراتیک خلق‌ها در استانبول، فدراسیون سازمان‌های جوانان سوسیالیست و جوانان عضو پارتیزان در دولمه باغچه استانبول به منظور بزرگداشت یاد این جانباختگان برنامه‌ای را برگزار کردند. زلیخا گولوم، موسی پیر اوغلو و مراد چپنی از حزب دمکراتیک خلق‌ها و بسیاری از افراد دیگر در این مراسم شرکت کردند.

امسال در چارچوب تدابیر اتحاذ شده در مقابل شیوع ویروس کرونا مراسم در دولمه باغچه برگزار شد. پیش از آغاز این مراسم، پلیس منطقه را به کنترل خود در آورده بود. جوانان با در دست داشتن تصاویر دنیز گزمیش، اینان و آسلان شعار مقابله با امپریالیسم را براساس خط مشی دنیزها و امید برای دست‌یابی به سوسیالیسم را سر دادند.

مراسم یادبود با ادای احترام آغاز شد و نازلی یویلر به نمایندگی از سازمان‌های جوانان بیانیه‌ای را منتشر کرد. در این بیانیه یویلر خاطرنشان ساخت که هر سه نهال انقلابیگری را با مقاومت خود در تاریخ کاشته و امروز مبارزه بر اساس تلاش‌های آنان ادامه دارد. یویلر در این رابطه اعلام کرد که به عنوان جوان و دانشجویان انقلابی بر اساس میراث بر جای ماده از دنیز وارد عمل شده و مبارزه خود را ادامه می‌بخشند و پایبند به ادامه مبارزه  هستند. بعد از این بیانیه، جوانان همصدا سرود «برآمدن روز» را سرداده دریا را گلباران نمودند.

مجلس جوانان حزب رنج نیز در دولمه باغچه در کنار دریا یاد و خاطره هر سه نهال آزادی را گرامی داشتند. ماتاکان ییلدریم به نماینگی از  شورای جوانان EMEP’ بیانیه‌ای را قرائت کرده و اظهار داشت که آنها پیمان بسته‌اند که بار دیگر گام‌های دنیرها را دوباره کرده و مبارزه را در مسیر وی ادامه بدهند.

در شهرهای آدانا سازمان حزب رنج و در اسکندرون نیز سازمان حقوق بشر به مناسبت گرامیداشت سه نهال آزادی بیانیه‌ای را منتشر کرده و با اشاره به گام‌های استوار این سه نفر در راه حقوق برابر، اظهار داشتند که به هر نحو ممکن در مقابل نقض قوانین بشری مقاومت می‌کنند.