گونای: مبارزه علیه حصر امرالی از وظایف اساسی ماست

ابرو گونای سخنگوی ه.د.پ خاطرنشان کرد که رژیم ترکیه با حصر عبدالله اوجالان تمامی خلق کورد و نیروهای مخالف را در حصر قرار داده است و ه.د.پ برای پایان دادن به حصر به شیوه‌ای خستگی‌ناپذیر فعالیت می‌کند.

ابرو گونای سخنگوی حزب دمکراتیک خلق‌ها (ه.د.پ) و نماینده مردین این حزب در پارلمان ترکیه حصر امرالی را مورد ارزیابی قرار داد و گفت:"حزبمان موضوع حصر را در رأس فعالیت‌های خود قرار داده است. ه.د.پ علیه حصر مبارزه‌ای سیستماتیک را به پیش می‌برد. به ویژه در کنگره‌ها و کنفرانس‌ها تصمیم‌های جدی برای پایان دادن به حصر اتخاذ کرده‌ایم."

گونای خاطرنشان کرد که ه.د.پ در مخالفت با جنگ بر موضع صلح‌جویی و در برابر حضر بر آزادی پافشاری می‌کند. وی افزود:"حاکمیت آ.ک.پ از حصر به عنوان یک روش در مدیریت استفاده می‌کند و پایه‌های فاشیسم را بر این مبنا سازماندهی کرده است. فاشیسم را در میان جامعه گسترش می‌دهد. هر فعالیت ما علیه فاشیسم به شیوه‌ای مستقیم فعالیت برای پایان دادن به حصر امرالی است. همه می‌دانیم که با تشدید حصر بر شدت جنگ می‌افزایند."

گونای با اشاره به مرحله گفتگوهای آشتی با رهبر خلق کورد، عبدالله اوجالان گفت:"مرحله آشتی در ترکیه با پیام نوروزی ٢٠١٣ آغاز شده و تا ٧ ژوئن ٢٠١۵ مرحله آشتی ادامه یافت. رفت و آمد هیئت‌ها به امرالی ادامه داشت. توافقنامه دولمه‌باغچه حاصل این گفتگوها بود. رژیم حاکم از ملاقات ۵ آوریل به این سو در راستای تحکیم پایه‌های رژیم ریاستی به حصر امرالی پرداخت و آنرا تشدید کرد و همزمان کُنسپت جنگ را آغاز کرد."

'عیان شد که رخداد سریکانی تنها یک توطئه بود'

نماینده مردین ه.د.پ در ادامه سخنان خود به رخداد ٢۴ ژوئیه ٢٠١۵ اشاره کرده و اظهار نمود که واقعیت نشان داد که این رویداد توطئه بود. گونای افزود که در این برهه نقشه‌ی جنگی سراسری در ترکیه به مرحله اجرا گذاشته شده بود. وقتی به ارزیابی‌ رویدادهایی که با این رخداد آغاز شد و تا به امروز ادامه داشته است می‌پردازیم، شاهد مرحله‌ای آکنده از قتل و کشتار روبرو می‌شویم. از ۵ آوریل به بعد ملاقات با اوجالان متوقف شد. سپس روز ۵ ژوئن انفجاری در آمد روی داد و متعاقب آن در ٢٠ ژوئیه در شهر پرسوس ٣٣ جوان به قتل رسیدند. پس از آن در گاره (ایستگاه ترن آنکارا) و شهرهای دیگر کوردستان هم انفجارهایی روی دادند."

گونای خاطرنشان کرد که دولت ترکیه در این مرحله علی‌رغم درخواست‌های مکرر وکلا، خانواده و هیئت امرالی اما همه را رد کرد و افزود:"این امر نشان‌دهنده ماهیت جنگ و حصر است و اینکه چقدر با هم پیوند خورده‌اند. از سوی دیگر اثبات شد که آقای اوجالان تنها معمار و بنیانگذار آشتی در ترکیه است."

'خلق کورد را حصر می‌کنند'

گونای یادآور شد که حصر بخشی از کُنسپ امحا و نابودی است و اظهار کرد:"اگر یک رهبر را حصر کنید، به این معنی است که تمامی هواداران وی، همه افرادی را که اندیشه و آرای وی را پذیرفته‌اند، تمامی نیروهای دمکراتیک، آحاد یک ملت را حصر کرده‌اید. با حصر آقای اوجالان در جزیره امرالی خلق کورد را در حصر قرار داده‌اند و تمامی نیروهای ضد جنگ و هواداران آشتی را منزوی کرده‌اند."