گوون: مقاومتگران فدایی حصر را درهم شکستند

لیلا گوون ریاست مشترک ک.ج.د در طی پیامی ویدیویی به فستیوال زنان زیلان  اعلام کرد، " حصر در نتیجه‌ی کنش مقاومتگران فدایی پایان یافت."

  ۱۵مین فستیوال بین‌المللی زنان زیلان در شهر لورکوزن آلمان با سخنرانی کمیسیون آماده‌کار آغاز شد.

  جنبش زنان آلمان، دفتر صلح زنان و مجلس زنان شهید نوجان تمامی افراد شرکت کننده در این فستیوال را درود فرستادند.

  پیامی ویدیویی که لیلا گوون ریاست مشترک ک.ج.د و پارلمانتار شهر جولمیرگ برای این فستیوال فرستاده بود نشان داده شد.

  گوون اعلام کرد، " در ابتدا مادران، تمامی زنان و رفقای خویش را درود می‌فرستم".

  وی اظهار داشت، گرد هم آمدن زنان در فستیوال زیلان بمانند خیال است و افزود، انزوای تحمیلی رهبر خلق کرد عبدالله اوجالان در نتیجه‌ی مقاومت فداییانه‌ی ۹ انقلابی در هم شکست.

  گون خاطر نشان ساخت، پس از سال‌ها توانسته‌اند از وضعیت اوجالان مطلع گردند و افزود، "این رفقا باری گران را بر دوش گرفته و به شهادت رسیدند. این کارزار با وجود این رفقا به هدف خود دست یافت. در حقیقت بخش بزرگی از موفقیت این کارزار به سایه‌ی این رفقا به دست آمد. "

  برای آینده‌ای بهتر مبارزه خواهیم کرد

  گوون اعلام کرد، از روزها‌ی ابتدای مقاومت‌های اعتصاب غذا کردهای اروپا مقاومتی بزرگ پیشه کردند و افزود، " با آغاز کنش خویش اعلام کردیم که درک کرده‌ایم. هدفمان این بود با زنان کرد حصر را درهم شکنیم. برای آینده‌ای بهتر مبارزه خواهیم کرد. "