یوسف ایبا پس از اعتصاب غذایش در کانادا مبارزات دیپلماتیک را آغاز نمود

  یوسف ایبا در شهر تورنتوی کانادا مدت ۱۳٨ روز علیه حصر رهبر خلق کرد عبدالله اوجالان در اعتصاب غذا بود. وی به همراه چندین پارلمانتار و نماینده‌ی سازمانهای مدنی دیدار کرده و در مورد نکات هفتگانه‌ی ارائه شده توسط اوجالان با آنها گفتگو کرد.

  روزنامه‌نگار کرد یوسف ایبا برای پایان دادن به حصر عبدالله اوجالان رهبر خلق کرد در شهر تورنتوی کانادا مدت ۱۳٨ روز در اعتصاب غذا به سر برد و به درخواست اوجالان به اعتصابش پایان داد.

  ایبا پس از پایان دادن به اعتصابش و مداوا توسط پزشکان، در مورد این مرحله‌ی جدید با پارلمانتاران کانادایی دیدار کرد. وی در این دیدار با پارلمانتاران کانادایی نظرات اوجالان در مورد صبح و آشتی را مطرح کرد.

  ایبا برای آنکه پیام هفتگانه‌ی اوجالان را به شهروندان آمریکایی برساند، دست به کار و تلاش زده است.