یوکسک‌داغ: در روژاوا ظلم و مشروعیت در مقابل هم می‌جنگند

   رئیس مشترک سابق حزب دمکراتیک خلق‌ها گفته است: "آنهایی که کشته، مجروح و آواره شدند مردم منطقه بودند. اما مشخص است آنهایی که جنگ را آغاز کردند موفق نشدند، چون مشروعیت و تاریخ با توپ و اسلحه و جنگ بدست نمی‌آید."

   یوکسکداغ اعلام کرد، ممکن است نیرومند باشند اما مشروع نیستند. در روژاوا ظلم و قدرت از یکسو و مشروعیت در جبهه مقابل یکدیگر می‌جنگند. قدرت کاخ آ.ک.پ و لابی جنگ در بیرون که در اطراف وی جمع شده‌اند، میخواهند با زور خود را مشروع جلوه دهند اما نمی‌توانند.

   فیگن یوکسکداغ رئیس مشترک پیشین ه.د.پ که در زندان بخش اف کاندرا محبوس است، در مورد حملات رژیم آ.ک.پ به شمال و شرق سوریه سخن گفت.

   یوکسکداغ اعلام کرد، سیاست اصلی قدرت سیاسی ترکیه جنگ است و حملات به شمال و شرق سوریه نیز در همین چهارچوب قرار دارد.

   یوکسکداغ گفت، "ممکن است قدرتمند باشند اما مشروع نیستند. در روژاوا قدرت و ظلم در مقابل مشروعیت با هم در حال جنگ هستند."

   یوکسکداغ همچنین اعلام کرد، "علاوه بر آنکه دارای نیروی بزرگ سیاسی و نظامی هستند، همه‌ی امکانات و فرصتهای ناتو را نیز در اختیار دارند و نیروهای امپریالیستی از آنها پشتیبانی می‌کنند. رسانه‌ها و احزاب اپوزسیون را نیز به کار می‌گیرند، اما باز هم نمی‌توانند خود را مشروع نشان دهند."

   یوکسکداغ در ادامه اظهار داشت، پس از آنکه سرشان به دیوار خورد، آنگاه می‌گویند"همه‌ی جهان علیه ماست و ما نمی‌توانیم با همه‌ی جهان بجنگیم". وی گفت، "آنهایی که کشته، مجروح و آواره شدند مردم منطقه بودند. اما مشخص است آنهایی که جنگ را آغاز کردند موفق نشدند، چون مشروعیت و تاریخ با توپ و اسلحه و جنگ بدست نمی‌آید. آنهایی که در مقابل مشروعیت می‌جنگند، یک روز از میان خواهند رفت. نمی‌دانم که آن روز امروز است یا نه، اما آ.ک.پ و دار و دسته‌اش به شیوه‌ای تاریخی از میان می‌روند."

   یوکسکداغ همچنین گفت، نه کوردها همان کوردهای قبل هستند و نه معادلات مانند گذشته است. اگر به رخدادهای اخیر دقت کنیم، برایمان آشکار می‌شود، مشخص نیست چه کسی پیروز خواهد شد.

   رئیس مشترک پیشین ه.د.پ در پایان سخنانش اعلام کرد، همراه با سیاست نادرست دولت، اما ارتباط تاریخی میان خلق کورد و ترک از راه دینامیک مبارزات و سیاست دمکراتیک حفظ شد. اگر پل تاریخی میان خلق کورد و ترک خراب شود، آنگاه نتیجه‌ی بسیار بدی خواهد داشت.