ی.ب.ش: کنترل مرزهای عراق- روژاوا به ارتش عراق واگذار شد

یگان‌های مقاومت شنگال در بیانیەای از واگذاری نوار مرزی عراق و روژاوا به ارتش عراق خبر داد. ی.ب.ش در بیانیه متذکر شده است که تهدیدهای ترکیه علیه شنگال تلاش برای انجام نسل‌كشی دیگری علیه خلق ایزدی‌ است

یگان‌های مقاومت شنگال در بیانیەای از واگذاری نوار مرزی عراق و روژاوا به ارتش عراق خبر داد. ی.ب.ش در بیانیه متذکر شده است که تهدیدهای ترکیه علیه شنگال تلاش برای انجام نسل‌كشی دیگری علیه خلق ایزدی‌ است

 

فرماندهی یگان‌های مقاومت شنگال در بیانیەای به مبارزه بی‌امان با گروه ضد بشری داعش از سوم آگوست ٢٠١۴ تاکنون به دنبال انجام کشتارهای جمعی علیه ایزدی‌ها در شنگال پرداخته و می‌گوید در این مدت تلاش گستردەای برای سازماندهی خلق و ایجاد نیروهای دفاعی بومی جهت جلوگیری از تکرار فجایع مشابه انجام شده است.

 

ی.ب.ش با اعلام آنکه نقش آن در پاکسازی داعش و ایجاد ثبات و همزیستی در منطقه را هیچکس نمی‌تواند کتمان کند می‌گوید با توجه به تحولات اخیر در منطقه و طی مذاکرات صورت گرفته، کنترل نوار مرزی هفتاد کیلومتری عراق و روژاوا به ارتش عراق واگذار شده است.

 

ی.پ.ش ضمن تأکید بر حفظ مبارزات چهار ساله خود از همه نیروهایی که در این پیکار آزادیخواهانه به ایزدی‌ها کمک کردەاند تشکر می‌کند.

 

فرماندهی یگان‌های مدافع خلق در عین حال از تهدیدهای ترکیه علیه شنگال به عنوان تلاش برای انجام یک نسل‌کشی دیگر علیه ایزدی‌ها یاد کرده و می‌گوید این اظهارات غیر منطقی، ناسازگار با اتحاد و حاکمیت عراق است و دولت و مردم جهان باید با حساسیت سرنوشت شنگال را تحت نظر داشته باشند.