۱۸۰ نفر دیگربه صفوف ق.س.د پیوستند

همزمان با ادامه پیشروی‌ها در رقا، جوانان رقایی دسته‌دسته به صفوف ائتلاف ق.س.د ملحق می‌شوند. در آخرین این دوره‌ها، امروز ۱۵۰ تن دیگر از جوانان عرب به این نیرو پیوستند

همزمان با ادامه پیشروی‌ها در رقا، جوانان رقایی دسته‌دسته به صفوف ائتلاف ق.س.د ملحق می‌شوند. در آخرین این دوره‌ها، امروز ۱۵۰ تن دیگر از جوانان عرب به این نیرو پیوستند

 

۱۵۰ تن از جوانان شهرهای رقا، طبقا و روستاهای حومه این دو شهر، پس از به پایان رساندن دوره فشرده ۱۵ روزه نظامی در آکادمی نظامی شهید فیصل ابولیلا، به صفوف نیروهای سوریه دمکراتیک ملحق شدند.

 

این دوره با حضور فرماندهان ق.س.د همراه بود. مبارزان با ادای احترام نظامی به شهیدان اراه آزادی، ادای سوگند وفاداری به ی.پ.گ/ی.پ.ژ و ق.س.د و هم‌چنین سان دیدن فرماندهان از این مراسم، دوره خود را به پایان رسانده و رسماً به نیروهای ق.س.د پیوستند. قرار است بخشی از این نیروها به عملیات نهایی خشم فرات (آزادی شهر رقا) اعزام شوند.