۷۴.۵ درصد مردم سیستان بلوچستان زیر خط امنیت غذایی هستند

نماینده‌ی سیستان و بلوچستان در مجلس ایران اعلام کرد، ۷۴.۵ درصد مردم این استان زیر خط امنیت غذایی قرار دارند.

علیم یارمحمدی نماینده‌ی زاهدان روز یکشنبه ۲٨ اردیبهشت، در مجلس ایران با اعلام این خبر گفت، مردم استان به خاطر جلوگیری از فروپاشی خانواده‌هایشان به دلیل "بی‌غذایی" مجبور به شکستن قرنطینه شدند.

یارمحمدی با اشاره به افزایش فقر و بیکاری در استان به بحرانی شدن شیوع بیاری کرونا نیز اشاره کرد و گفت، هم زمان با افزایش بیکاری، کرونا نیز در استان شدت گرفته است.

وی در ادامه اعلام کرد، به دلیل شیوع کرونا و تعطیل شدن ساخت و سازها، کارگران فصلی هم بیکار شده‌اند و همین امر سبب به خطر افتادن وضعیت معیشتی آنها و همچنین افزایش بیکاری در استان شده است.

علیم یارمحمدی نماینده‌ی زاهدان در مجلس در ادامه سخنانش گفت، ۷۴.۵ درصد مردم استان سیستان و بلوچستان زیر خط امنیت غذایی هستند.

وی با اشاره به غیربهداشتی بودن آب شرب تعداد زیادی از شهروندان گفت، ۳۰۰ هزار نفر در استان از آب شرب غیر بهداشتی استفاده می‌کنند که همین امر یکی از دلایل افزایش‌شیوع کرونا است و شیوع ویروس در زاهدان شیب تندی به خود گرفته است.

همچنین بسیاری از مناطق استان بوسیله‌ی تانکر آبرسانی می‌شوند و همین امر سبب نگرانیهایی برای افزایش ‌شیوع کرونا شده است.