نیروهای مدافع خلق مشخصات هفت گریلای جانباخته در جولمرگ را اعلام کرد

نیروی مدافع خلق مشخصات هفت گریلا که طی نبردهای اخیر با ارتش اشغالگر ترکیه در شمال کردستان جانباخته‌اند را اعلام کرده است. شهادت این گریلاها در منطقه جولمرگ روی داده که ارتش ترکیه امسال در محدوده آن متحمل تلفات سنگین شده است.

نیروی مدافع خلق مشخصات هفت گریلا که طی نبردهای اخیر با ارتش اشغالگر ترکیه در شمال کردستان جانباخته‌اند را اعلام کرده است. شهادت این گریلاها در منطقه جولمرگ روی داده که ارتش ترکیه امسال در محدوده آن متحمل تلفات سنگین شده است.

 

طبق گزارشی که مرکز مطبوعات و اطلاع‌رسانی نیروی مدافع خلق در وبسایت رسمی خود منتشر کرده است، روز هفتم ژوئیه/ ١۶ تیرماه امسال در پی نبردهای روی داده با ارتش اشغالگر ترکیه در ناحیه کونفه استان جولمرگ، هفت گریلا جان خود را از دست داده اند که مشخصات آنها به این شرح اعلام شده است:

      

نیروی مدافع خلق در ادامه اطلاعیه خود مختصری از زندگی گریلاهای جانباخته را آورده و در برابر آزادیخواهی و انسان دوستی و فداکاری آنها ادای احترام کرده است.

 

ه.پ.گ همچنین واقعه جانباختن هفت گریلا در جولمرگ را به خانواده آنها و خلق کُرد تسلیت گفته و با آرمانهای آنان تجدید میثاق نموده است.

 

    نام: علی اونجو

    کد سازمانی: باران ماوا

    محل تولد: مردین

    زمان و مکان شهادت: ٧ ژوئیه ٢٠١٨/ جولمرگ

 

 

    نام: بدری آکدمیر

    کد سازمانی: دژوار پلنگ

    محل تولد: جولمرگ

    زمان و مکان شهادت: ٧ ژوئیه ٢٠١٨/ جولمرگ

 

 

    نام: اوغوز اردوغان

    کد سازمانی: اردال لیجه

    محل تولد: آمد

    زمان و مکان شهادت: ٧ ژوئیه ٢٠١٨/ جولمرگ

 

 

    نام: صدیقه اوزک

    کد سازمانی: رونیا ارش

    محل تولد: وان

    زمان و مکان شهادت: ٧ ژوئیه ٢٠١٨/ جولمرگ

 

    نام: شیلان کلیچ

    کد سازمانی: سارا گولان

    محل تولد: آمد

    زمان و مکان شهادت: ٧ ژوئیه ٢٠١٨/ جولمرگ

 

    نام: سرکان تان

    کد سازمانی: سردار تاتوان

    محل تولد: بدلیس

    زمان و مکان شهادت: ٧ ژوئیه ٢٠١٨/ جولمرگ

 

    نام: جمال ایشچی

    کد سازمانی: شورش بوتان

    محل تولد: شرنخ

    زمان و مکان شهادت: ٧ ژوئیه ٢٠١٨/ جولمرگ