کارگران آکیا خودرو به مطالبات معوقه اعتراض کردند​​​​​​​

صبح امروز ٢٠٠ نفر از کارگران کارخانه خودروسازی آکیا که در زمینه ساخت اتوبوسهای درون شهری فعالیت دارد، در مقابل استانداری آذربایجان در شهر تبریز تجمع و به عدم دریافت حقوق خود در چهار ماه گذشته اعتراض کردند.

خبرگزاری ایلنا از تجمع بیش از ٢٠٠ کارگر کارخانه آکیا خودرو تبریز و همچنین معوق ماندن ٤٢ ماه حقوق ٢٠ کارگر کارخانه سامان کاشی بروجرد خبر می‌دهد.

 

صبح امروز ٢٠٠ نفر از کارگران کارخانه خودروسازی آکیا که در زمینه ساخت اتوبوسهای درون شهری فعالیت دارد، در مقابل استانداری آذربایجان در شهر تبریز تجمع و به عدم دریافت حقوق خود در چهار ماه گذشته اعتراض کردند.

ایلنا همچنین گزارش داده ۴٢ ماه حقوق معوق ٢٠ تن از کارگران کارخانه سامان کاشی، در شهر بروجرد پرداخت نشده است.

 

این کارخانه در سال ٩۴ به دلیل مشکلات مالی تعطیل شد که به اخراج ۴٠٠ نفر کارگر انجامید و تنها ٢٠ کارگر در بخش نگهبانی کارخانه باقیماندند. گفته میشود برخلاف پیگیری های قضایی هنوز هیچیک از کارگران بیکار شده موفق به دریافت مطالبات عقب افتاده خود نشده‌اند.