سخنرانی یک زن شجاع در تجمع امروز مالباختگان کاسپین؛ چهل سال صبر کردیم

اعتراض مردم به غارتگری و چپاولگری مسئولین جمهوری اسلامی همچنان ادامه دارد. نهادهای سرکوبگر رژیم هر تجمع اعتراضی را به بهانه‌های گوناگون هدف حمله قرار می‌دهند

اعتراض مردم به غارتگری و چپاولگری مسئولین جمهوری اسلامی همچنان ادامه دارد. نهادهای سرکوبگر رژیم هر تجمع اعتراضی را به بهانه‌های گوناگون هدف حمله قرار می‌دهند

در ویدئویی که از تجمع امروز مالباختگان کاسپین در تهران منتشر شده است یک زن معترض می‌گوید آنها که پای منبر شعار می‌دهند با نام خدا جیب مردم را خالی می‌کنند.

 

او می‌گوید مقامات ایران مردم عادی را از آتش جهنم می‌ترسانند اما خودشان مال صغیر و کبیر را خورده و ملت را غارت کرده‌اند.