ترویج انحطاط اخلاقی در ایران: چیدن موی سر دانش آموز ابتدایی به بهانه‌ی تحریک ناظم مَرد

پس از اینکه در یک مدرسه‌ی ابتدایی در آبادان معلم پرورشی مدرسه موی سر یک دانش آموز دختر ابتدایی را به شیوه‌ای غیر قانونی و وحشیانه به بهانه‌ی تحریک نمودن ناظم مَرد چید

پس از اینکه در یک مدرسه‌ی ابتدایی در آبادان معلم پرورشی مدرسه موی سر یک دانش آموز دختر ابتدایی را به شیوه‌ای غیر قانونی و وحشیانه به بهانه‌ی تحریک نمودن ناظم مَرد چید اعتراض خانواده‌ی دانش آموز دختر سبب رسانه‌ای شدن این موضوع در ایران شد.

 

این دختر بچه که نرگس نام دارد به دلیل این اقدام معلم پرورشی و چیدن موهایش و به دلیل ترس و استرس ناشی از این کار دچار آسم عصبی شده و در بیمارستان بستری شد.

 

خانواده ی این کودک از معلم مذکور شکایت کرده و علیه وی پرونده‌ی کیفری تشکیل دادند.

 

این اقدام که بر ضد حقوق کودکان است اعتراضات گسترده‌ای را در پی داشته است.