دادگاه حقوق بشر اروپا پس از ٢٣ ماه حبس، خواستار آزادی دمیرتاش شد

​​​​​​​دادگاه حقوق بشر اتحادیه اروپا پس از گذشت ٢٣ ماه از اسارت صلاح‌الدین دمیرتاش رأی خود را در مورد پرونده وی اعلام کرده است. دادگاه رأی به آزادی دمیرتاش داده است(!)

صلاح‌الدین دمیرتاش از دو سال پیش توسط رژیم ترک به گروگان گرفته شده و در زندان ادرنه محبوس است. وکلا پرونده دمیرتاش را به دادگاه حقوق بشر اروپا ارجاع داده بودند. آنان خواستار حکم دادگاه در چهار مورد شده بودند. ١- حق آزادی ٢- حق امنیت ٣- بسرعت دادگاهی شده و آزاد شود ۴- حق شرکت در انتخابات و کمپین‌های تبلیغاتی داسته باشد.

 

دادگاه حقوق بشر اروپا طبق ماده ١٨ حقوق اروپا پس از تجدید نظر در پرونده رأی داد تا دمیرتاش هر چه زودتر آزاد شود.

 

طبق حکم دادگاه حقوق بشر اروپایی، رژیم ترکیه باید ١٠ هزار یورو به صلاح‌الدین دمیرتاش غرامت بپردازد و ١۵ هزار یوروی دیگر هم برای مصارف دادگاه مذکور پرداخت کند.(!)

 

جالب اینکه دادگاه حقوق بشر اروپا در خلال ٢٣ ماه گذشته نسبت به حبس دمیرتاش رییس مشترک سومین حزب بزرگ مجلس ترکیه و همکاران وی سکوت مطلق کرده است.