وکلای اوجالان برای دیدار با وی به دادستانی مراجعه کردند

​​​​​​​وکلای رهبر خلق کرد عبدالله اوجالان برای ملاقات با موکل خود در جزیره امرالی به دادستانی رژیم ترک در بورسا رفتند

وکلای عبدالله اوجالان رهبر خلق کرد جنگیز یورکلی، مظلوم دینچ و سینان زنجیر صبح امروز برای ملاقات با موکل خود در جزیره امرالی به دادستانی جمهوری در بورسا مراجعه کردند.

 

از ٢٧ ژوئیه ٢٠١١ به وکلای اوجالان اجازه داده نشده تا با موکل خود دیدار کنند. دادستانی رژیم ترک تاکنون ٧۶۴ بار با درخواست آنان مخالفت کرده است.