ترامپ قانون تعویق واگذاری جنگنده‌های اف ٣۵ به ترکیه را امضا کرد

دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا لایحه‌ی بودجه‌ی سال ۲۰۱۹ آمریکا را امضا کرد. با امضای این لایحه جنگنده‌های اف ٣۵ در اختیار دولت ترکیه قرار نمیگیرند

دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا لایحه‌ی بودجه‌ی سال ۲۰۱۹ آمریکا را امضا کرد. با امضای این لایحه جنگنده‌های اف ٣۵ در اختیار دولت ترکیه قرار نمیگیرند

 

یکی از تنشهای اصلی مابین دولت آمریکا و ترکیه تحویل جنگنده‌های مذکور توسط دولت آمریکا به ترکیه است. قبلا این قانون توسط انجمن نمایندگان و بعدها توسط مجلس سنای آمریکا امضا شده بود و حالا با امضای دونالد ترامپ نیز به طور رسمی انتقال این جنگنده‌ها به ترکیه متوقف شده است.