دیوان عدالت اروپا: مدارک اتحادیه اروپا برای ممنوع کردن فعالیت پ.ک.ک قانع کننده نیست

​​​​​​​دیوان عدالت اروپا اعلام کرده است که تصمیم اتحادیه اروپا که از سال ٢٠١۴ تا ٢٠١٧ پ.ک.ک را در لیست ترور قرار داده به دارای پشتوانه کمی است و به وضعیت کنونی پ.ک.ک در خاورمیانه توجه نشده است

اتحادیه اروپا هر شش ماه "لیست سازمان‌های تروریستی" را مورد تجدید نظر قرار می‌دهد. این اتحادیه چهار سال پیش پ.ک.ک را در لیست مذکور جای داد. جالب اینکه در این سال پ.ک.ک برای حل مسئله کرد با رژیم غاصب ترک در حال مذاکره بوده است. اکنون پس از چهار سال شکایتی علیه این لیست مطرح شده و دیوان عدالت اروپا اعلام کرده مدارکی که با توسل به آنان اتحادیه اروپا پ.ک.ک را لیست مذکور قرار داده کافی نیستند. همچنین گفته است که آنطور که می‌باید حتی در مورد مدارک مذکور تحقیق هم نشده است. دادگاه عمومی دیوان عدالت اروپا تصمیم اتحادیه اروپا در این زمینه را غلط عنوان کرده است.

 

جایگاه نوین پ.ک.ک در خاورمیانه

دادگاه تحولات و فعالیت‌ها را بهانه اعلام ممنوعیت پ.ک.ک نشان داده و تأکید کرده که مدارک مذکور از سوی اتحادیه اروپا طی روندی قانونی مورد تأیید واقع نشده‌اند. دادگاه افزوده است تهمت‌های مطرح شده به کشف مدارک معتبر علیه پ.ک.ک کمک نمی‌کنند.

 

دادگاه کل دیوان عدالت اروپا به حکم صادره علیه مرکز فرهنگی احمد کایا در فرانسه اشاره کرده و متذکر شده که ربط دادن پ.ک.ک و نهادی فرهنگی و سپس بهانه قرار دادن آن برای اعمال ممنوعیت بر پ.ک.ک غلط است.