اراده خود را به زغال آنها نمی‌فروشیم

​​​​​​​اهالی روستای حزوای الیح، زغالهایی را که مسئولین آ.ک.پ به عنوان رشوه انتخاباتی به این روستا فرستاده بودند را بیرون ریختند و گفتند رای ما فروشی نیست

حزب آ.ک.پ همانند گذشته و روش همیشگی خود قبل از انتخابات، برای جمع آوری رای، دست به توزیع زغال مجانی کرده است. در روستای حزوری منطقه ی حسکیف الیح روستاییان این زغالها را قبول نکردند و در مقابل چشم مسئولین آنرا بیرون ریختند.

 

اهالی روستا گفته‌اند که ما فریب این سیاست آ.ک.پ را نخواهیم خورد و رای ما فروشی نیست.

 

یکی از روستاییان که بنابر دلایل امنیتی نخواست نامش فاش شود گفت: دولت ترکیه هر زمان که به رای کردها نیاز داشته باشد، با سیاستهای گوناگون به ما نزدیک می‌شود. من در طول زندگی خود مسئولین و صاحبان قدرت زیادی دیده‌ام که هر کدام به مردم وعده‌هایی داده‌اند و تنها خواسته شان دزدیدن رای خلق کرد بوده است. در این مقطع نیز آ.ک.پ در نهایت بی‌شرمی به سیاستهای بیشرمانه‌اش میپردازد.

 

ما خوب میدانیم که این زغالها چیست و با چه منظوری توزیع می‌شود. اما ما رای خود را به زغالهای آ.ک.پ نمی‌دهیم. آنچه آ.ک.پ در مقابل خلق کرد مرتکب شده است هرگز هیچ کس مرتکب نشده است. ما چطور می‌توانیم رای خود را به آ.ک.پ بدهیم؟ ما زغال آنها را نمیخواهیم و رای ما فروشی نیست.