کاهش شدید محبوبیت ایران میان شیعیان عراق طی چهار سال گذشته

بنابر مطلب منتشر شده در روزنامه واشنگتن پست محبوبیت دولت ایران میان شیعیان عراق از سال ۲۰۱۴ تا کنون تقریبا به نصف کاهش یافته است

منقذ داغر الموسوی مدیر مرکز تحقیقاتی المستقله عراق طی یادداشتی که در روزنامه‌ی واشنگتن پست آمریکا منتشر شده گفته است: از سال ۲۰۱۴ تا کنون محبوبیت ایران میان شیعیان عراق به نصف کاهش یافته است.

 

وی در مورد گرایش افکار عمومی مردم عراق طی نظرسنجیهای اخیر گفت:

"یافته‌های نظرسنجی‌های اخیر انجام‌شده از تغییراتی قابل توجه حکایت دارند. درصد شیعیان عراقی که نظر مثبتی نسبت به ایران داشتند،‌ از ۸۸ درصد در ۲۰۱۵ به ۴۷ درصد در ۲۰۱۸ کاهش یافته. در مدت مشابه، شمار آنهایی که نظر منفی نسبت به ایران داشتند، از ۶ درصد به ۵۱ درصد رسیده".

 

شمار شیعیان عراقی نیز که ایران را شریک و همسایه‌ای قابل اعتماد می‌دانستند،‌ از ۷۶ درصد به ۴۳ درصد رسیده و آنهایی که اعتمادی به ایران نداشتند، از ۲۴ درصد به ۵۵ درصد افزایش یافته‌اند.

 

به علاوه،‌ کسانی که ایران را تهدیدی برای حاکمیت ملی عراق می‌دانند، از ۲۵ درصد در ۲۰۱۶ به ۵۸ درصد در ۲۰۱۸ افزایش یافته است.

 

منقذ داغر الموسوی دلایل مختلفی را برای این کاهش محبوبیت ایران میان شیعیان عراق بیان کرده است که مهم‌ترین آنها اعتراضات اخیر در بصره و همچنین حمایت ایران از دولتهای فاسد در عراق می‌داند.

 

وی در پایان سخنانش اعلام کرده است که نباید انتظار داشت این کاهش محبوبیت ایران در کوتاه مدت و به سرعت سبب کاهش نفوذ ایران در این کشور شود اما در بلند مدت اثرات مهمی خواهد داشت.