یورش پلیس آ.ک.پ به منازل شهروندان در استانبول

پلیس آ.ک.پ در چند مناطق شهر استانبول به منازل شهروندان حمله کرد و پنج نفر را بازداشت کرد.

پلیس آ.ک.پ در چند مناطق شهر استانبول به منازل شهروندان حمله کرد و پنج نفر را بازداشت کرد.

 

پلیس ترکیه بامداد امروز در کلان شهر استانبول به منازل شهروندان یورش برده و پنج نفر را بازداشت کردند.

 

گفتنی‌ست که در روز (١۴ نوامبر/٢٣ آبان) پلیس ترکیه ١٧ نفر دیگر را بدونه هیچ گونه دلیلی بازداشت کردند.