رژیم تُرک ملاقات با رهبر خلق کُرد را شش ماه دیگر ممنوع کرد

دیدار وکلای عبدالله اوجالان رهبر خلق کُرد با او تا ۶ ماه دیگر نیز ممنوع اعلام شد، دلیل این ممنوعیت یک دیدار در ۱۰ سال پیش اعلام شده است

دیدار وکلای عبدالله اوجالان رهبر خلق کُرد با او تا ۶ ماه دیگر نیز ممنوع اعلام شد، دلیل این ممنوعیت یک دیدار در ۱۰ سال پیش اعلام شده است.

 

بنابر خبر آژانس مزوپتامیا دادگاه جزایی شهر بورسا با بررسی درخواست دیدار با عبدالله اوجالان، دیدار با وی و سایر زندانیان امرالی هامیلی یلدرم، عمر خیری کونار و فیصل آکتاش را تا ۶ ماه دیگر ممنوع اعلام کرد.

 

به دلیل شکایت دادستان عمومی بورسا ۱۱ اتهام گوناگون در فاصله‌ی سالهای ۲۰۰۵ تا ۲۰۰۹ بر اوجالان وارد شده است.

 

بهانه‌ی ممنوعیت دیدار وکلای رهبر آپو با او به این شرح است: ... در دیدارهای پیشین محکومین با وکلایشان در رسانه‌ها منتشر شده است. اوجالان در دیدارهایش دستوراتی صادر کرده و به این شیوه سازمان را اداره کرده است..."

 

دادگاه ترکیه می‌گوید دیدارهای اوجالان با وکلایش برای راهنمایی و مدیریت پ.ک.ک بوده است. دولت ترک مدعی است اوجالان از طریق سایر محکومین امرالی راهنماییها و سخنانش را به بیرون می‌رساند. با این بهانه دیدار وکلا با اوجالان و سایر محکومین امرالی را تا ۶ ماه دیگر ممنوع کرده است.

 

از سال ۲۰۱۱ به بعد ملاقاتی با اوجالان انجام نگرفته است

درخواست وکلا برای دیدار با اوجالان همیشه با بهانه های واهی مانند بد بودن آب و هوا، خرابی کشتی، تعمیر کشتی، وضعیت اضطرای و غیره رد شده‌اند. از سال ۲۰۱۱ به بعد اوجالان نتوانسته با وکلایش دیدار کند.

 

آخرین بار محمد اوجالان و فاطمه اوجالان خواهر و برادر وی در روز ۲۱ سپتامبر ۲۰۱٨ درخواست دیدار با وی را تقدیم دادستانی کردند که برای بار ۹۴امین بار درخواست آنها رد شد. اما جالب توجه آن است که دلیل رد کردن درخواست آنها از سوی دادگاه این بار تغییر کرده است.